Community Abonneren
×

Wat hebben we nodig om ons gezond en gelukkig te voelen?

House of Care biedt model voor persoonsgerichte zorg in de eerste lijn. Vilans legt het belang hiervan uit.

Ieder mens is anders. De een houdt van spruitjes en smartlappen, de ander luistert liever naar Mozart onder het genot van een Italiaanse maaltijd. Dat verandert niet als je zorg of ondersteuning nodig hebt. Juist dan, in een periode van onzekerheid en verlies, zijn die individuele wensen en behoeften extra belangrijk. Ze geven houvast en zorgen ervoor dat we langer gezond blijven. Als we de zorg daarbij aan laten sluiten, zijn we op de goede weg. Dan leveren we persoonsgerichte zorg. Vilans heeft op een rijtje gezet wat dat betekent voor de eerste lijn.

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, waarden en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Het accent ligt op welzijn en kwaliteit van leven. Centraal staat de vraag: wat heeft u nodig om u gezond en gelukkig te voelen? Zorgverlener en patiënt proberen samen de problemen te begrijpen, doelen te bepalen, informatie te delen en beslissingen te nemen die ze vervolgens vastleggen in het zorgplan.

Onderzoeken naar persoonsgerichte zorg laten een aantal voorzichtige, veelbelovende resultaten zien. De patiënttevredenheid en ervaren kwaliteit van zorg lijken hoger, vermoedelijk door de grotere betrokkenheid, meer kennis over de aandoening en meer behoefte aan informatie. Mensen vinden persoonsgerichte zorg belangrijker dan zaken zoals wachttijden, privacy en zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Toch blijkt ook dat hoog opgeleide, gezonde vrouwen onder de 65 jaar persoonsgerichte zorg belangrijker vinden dan andere mensen. Bovendien zijn er op individueel niveau verschillen en kunnen voorkeuren veranderen naarmate een aandoening of ziekte voor- of achteruitgaat. Dat betekent dat zorgverleners bij elk contact alert moeten zijn op de behoeften van de persoon van dat moment.