Community Abonneren
×

Nog veel ruimte voor verbetering in contractering blijkt uit enquête NIVEL

Contractering dit jaar erg onbevredigend geweest blijkt uit een enquête van NIVEL.

Voor zorggroepen en gezondheidscentra is de contractering dit jaar erg onbevredigend geweest. Meerjarencontracten en meer innovatieruimte kunnen zorgen dat het volgend jaar beter gaat.

Het NIVEL brengt al enkele jaren in opdracht van InEen een jaarrapport uit over de ervaringen van zorggroepen, dit jaar zijn ook de ervaringen van gezondheidscentra onderzocht. In het licht van alle huidige veranderingen werd naar het rapport van dit jaar extra uitgekeken. Het geeft een goed beeld van hoe deze partijen tegen de contractering aankijken, zowel voor ketenzorgcontracten als voor de module geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ-module). De ervaringen van zorggroepen en gezondheidscentra zijn in kaart gebracht in het licht van de spelregels voor contractering van zorggroepen en het Bestuurlijk Akkoord. Die spelregels zijn opgesteld door InEen, ondertekend door de helft van de grote zorgverzekeraars en zijn bedoeld om de contractering van zorggroepen soepeler te laten verlopen. Ze richten zich op het proces van contractering, de inhoud van contracten en de financiële aspecten van contractering. Het Bestuurlijk Akkoord bevat afspraken over de financiering van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in het licht van de verslechterde overheidsfinanciën en de wens tot versterking en ontwikkeling van de eerste lijn.

In het Bestuurlijk Akkoord is afgesproken dat er tussen 2015 en 2017 per jaar ruimte is voor een groei van het budgettaire kader van 2,5 procent, waarvan één procent voor reguliere groei en 1,5 procent voor substitutie en vernieuwing. Deze afspraken zijn niet terug te zien in de tarieven. Toch is vijftig procent tevreden over de afspraken over de tarieven in ketenzorgcontracten. Maar slechts dertig procent is te spreken over de tarieven in de GEZ-modules. Tachtig procent van de gezondheidscentra maakt zich zorgen over de toekomst met als belangrijkste reden de ontwikkeling van de GEZ-tarieven.

Over de hele linie valt geen stelselmatige verbetering te bespeuren, constateert programmamanager Judith van Duren van InEen. ‘Het is dit jaar minder goed gegaan dan vorig jaar’, zegt ze. Ze wijt dit voor een belangrijk deel aan de nieuwe bekostigingssystematiek voor de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. In die systematiek zaten onderdelen die onduidelijk waren en die de zorgaanbieders en zorgverzekeraars daarom verschillend interpreteerden. Wel verbaast ze zich over het feit dat het stroeve verloop niet past bij de afspraken in het Bestuurlijk Akkoord voor versterking van de eerste lijn. Zorgverzekeraars zijn veel kritischer geworden in het contracteren van projecten.