Community Abonneren
×

Proef wijkverpleging bedreigt kwaliteit van zorg kwetsbare patiëntengroep

Open brief van Huisartsen Utrecht Stad aan Zilveren Kruis over proef wijkverpleging. Lees hier de brief en de reactie.

Huisartsen Utrecht Stad (HUS), een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen, vraagt middels een open brief aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis om af te zien van haar proef om wijkverpleging per wijk uit te besteden aan één thuiszorgorganisatie (in totaal vier in de hele stad). HUS legt in de brief uit waarom de proef een ernstige bedreiging zou zijn voor de kwaliteit van zorg, voor de gespecialiseerde zorg, voor jarenlang opgebouwde intensieve samenwerking wijkverpleegkundigen-huisarts, en een financiële aderlating voor thuiszorgorganisaties die onder kostprijs zouden gaan werken. Lees in De Eerstelijns de volledige open brief met daarop de reactie van Zilveren Kruis. 

16 oktober 2015, Utrecht 

Geachte zorgverzekeraar,

Het is niet onze gewoonte u langs deze weg aan te spreken, maar de omstandigheden dwingen ons ertoe. Wij, Huisartsen Utrecht Stad (HUS), maken ons grote zorgen over de gevolgen van de proef ‘Zorg in de wijk’ die Zilveren Kruis de komende drie jaar in Utrecht wil uitvoeren. Zilveren Kruis wil de wijkverpleging per wijk aanbesteden aan één thuiszorgorganisatie, in totaal vier huiszorgorganisaties in de hele stad. De wijkregisseur krijgt het reguliere tarief voor de geboden zorg. Cliënten in de wijk die voor een andere zorgorganisatie kiezen, krijgen slechts 75 procent van het tarief, afhankelijk van wat de wijkregisseur biedt. De proef vormt naar onze overtuiging een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van zorg aan de meest kwetsbare patiëntenpopulatie. Ook de keuzevrijheid van de cliënt, een belangrijke verworvenheid in ons zorgstelsel, is in het geding. Daarom vragen wij u met klem van deze proef af te zien. Experimenteren is nuttig en nodig maar niet ten koste van kwetsbare patiënten, van wie velen al de beperkingen en bezuinigingen van andere veranderingen in de zorg voor hun kiezen hebben gehad.

Voor alle duidelijkheid, wij onderschrijven de ambitie van Zilveren Kruis: het versterken van de samenwerking tussen wijkverpleegkundige, huisarts en buurtteam en het verminderen van de administratieve rompslomp, zodat de zorgverleners meer tijd hebben voor de cliënt. Dat doel wordt echter niet bereikt door op 1 januari alles op zijn kop te zetten. Integendeel!