Community Abonneren
×

Landelijke huisstijl huisartsenposten zorgt voor herkenbaarheid

Landelijke huisstijl huisartsenposten wijst patiënten de goede weg.

Landelijke huisstijl huisartsenposten

Het is voor patiënten die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend hulp zoeken niet altijd duidelijk. Zijn ze nu bij de Spoedeisende Hulp of de huisartsenpost? En waar vinden ze de huisartsenpost? Om helderheid te scheppen heeft InEen een logo en een landelijke huisstijl voor huisartsenposten laten ontwikkelen. Veel huisartsenposten hebben deze al ingevoerd, waaronder Huisartsenposten Oost-Brabant.

De behoefte ontstond zo’n twee jaar geleden, vertelt Hannie van der Hoeven, programmamanager bij InEen. “InEen werkt aan een project voor verbetering van de samenwerking en samenhang in de keten voor acute zorg.” Onderdeel daarvan is de communicatie richting patiënten. Van der Hoeven: “We zijn gaan nadenken over de identiteit en herkenbaarheid van de huisartsenposten. Weten bezoekers wel het goede loket te vinden?” In de ledenvergadering van de huisartsenposten ontstond de vraag naar een uniform beeldmerk voor de herkenning als eerste aanspreekpunt bij spoed. Van der Hoeven: “Samen met een aantal leden hebben we dit idee verder uitgewerkt.”

Op een deelledenvergadering huisartsenposten van InEen kozen de leden vrijwel unaniem voor een van de vier gepresenteerde beeldmerken, het ontwerp van het bureau Taken By Storm. Het is een combinatie van een rood kruis met de letter ‘P’, waardoor de ‘HP’ van huisartsenpost ontstaat. Aan het logo zijn de woorden ‘Voor Spoed’ toegevoegd. “Het beeldmerk kan in twee varianten worden gebruikt”, legt Hannie van der Hoeven uit, “als logo met toevoeging van de eigen naam van de hap binnen de landelijke huisstijl, of als toegevoegd vignet binnen de eigen oude huisstijl.” Vanaf begin vorig jaar is het beschikbaar voor alle leden.

Huisartsenposten Oost-Brabant was een van de eersten die overstapte. “Het kwam goed uit omdat er net een nieuwe fusie-organisatie is ontstaan”, legt Harrie Geboers, lid van de raad van bestuur, uit. “Al vanaf 2008 streven we naar integratie tussen hap’s en SEH’s. Dat ging eerst onder de naam ‘spoedpost’.” Die naam is tekenend voor de onduidelijkheid die InEen en de huisartsenposten nu tegen willen gaan, illustreert Geboers met een anekdote. “Drie jaar geleden stond er bij ziekenhuis Bernhoven in Uden een richtingbord. Daarop stond letterlijk: ‘Huisartsenpost volg Spoedpost, Spoedeisende Hulp volg Spoedpost’. Tja, dan weten de mensen niet waar ze zijn of moeten zijn.”