Community Abonneren
×

Actief voor kwetsbare ouderen (1)

De Eerstelijns schetst ontwikkelingen in de zorg voor kwetsbare ouderen en zoomt in op inspirerende initiatieven.

Op verschillende plaatsen in het land slaan partijen de handen ineen om samen te komen tot goede zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen. In deze samenwerkingsverbanden speelt de huisartsenpraktijk doorgaans een grote rol, daarnaast zijn andere eerstelijnszorgaanbieders, gemeenten én kwetsbare ouderen zelf betrokken. De Eerstelijns schetst de ontwikkelingen en stak zijn licht op in verschillende regio’s. In deel 1 de wijkgerichte zorg in Kennemerland en het verbinden van formele en informele zorg in Wedde.

Het huidige overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit is op verantwoorde wijze mogelijk als de zorg en begeleiding voor hen gestructureerd vorm krijgt. Initiatieven op dit gebied ontstaan overal in het land. Adrie Schimmel is voorzitter van het ROS-netwerk Ouderenzorg, waarin ROS-adviseurs hun kennis en ervaring met ouderenzorg delen. Daarnaast is zij als Caransscoop-adviseur met aandachtsgebied ouderen actief betrokken bij deze ontwikkeling. “Iedere regio geeft op zijn eigen wijze invulling aan de samenwerking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Dat is goed, als ze allemaal maar dezelfde grote lijn volgen en hun doelen bereiken. Die focus behouden we ook met het ROS-netwerk Ouderenzorg. Partijen moeten soms wennen aan samenwerking met elkaar. Dat heeft voor een deel te maken met de marktwerking in de zorg en met de onduidelijke schotten in de financiering. Toch lukt het in de praktijk doorgaans wel om de partijen bij elkaar te brengen, in eerste instantie door bijeenkomsten rond een bepaald thema te organiseren. Dan krijgen partijen de kans elkaar te leren kennen en aan elkaar te wennen.”

Ron Peters, voorzitter van Huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland: “Nu verzorgingshuizen sluiten en verpleeghuizen strengere opnamecriteria hanteren, zien huisartsen in de thuissituatie ouderen met zwaardere zorgvragen. Dit leidt tot veel vragen in de huisartsenpraktijk en soms tot acute ziekenhuisopnamen in de nacht. Deze zijn te voorkomen als er een goede structuur zou bestaan om op deze mensen te letten. Dus zijn we gaan nadenken over het opzetten van die structuur om problemen te voorkomen en versnippering van het aanbod tegen te gaan. We doen dit door wijkgericht te werken met praktijkgerichte mensen die de kwetsbare ouderen voorzien van adequate hulp. Dit wordt aangestuurd vanuit de huisartsenpraktijk. En dan niet opgelegd in een aanbesteding met een hoofdaannemer die de wijkzorg moet leveren. De patiënt bepaalt wat er moet gebeuren.”