Community Abonneren
×

Rode Vlaggen App: Vroegsignalering ‘achter de voordeur’ helpt erger voorkomen

Rode Vlaggen App helpt thuiszorg bij vroegsignalering problemen en legt verbinding met apothekers en huisartsen.

Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen zijn de oren en ogen van de eerstelijnszorg. Zij komen bij mensen thuis en zien een dikke voet of rondslingerende geneesmiddelen als eerste. De Rode Vlaggen App ondersteunt hen bij het signaleren en melden van mogelijke problemen en legt de verbinding met huisartsen en apothekers.

Vroegsignalering, zelfmanagement en preventie zijn belangrijke onderdelen van het nieuwe curriculum van de Hbo-opgeleide (wijk)verpleegkundige. “De Rode Vlaggen App helpt hen die rol achter de voordeur goed op te pakken”, aldus Carolien Sino, onderzoeker en directeur Instituut Verpleegkundige Studies bij Hogeschool Utrecht. Zij ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek het Rode Vlaggen Instrument dat ten grondslag ligt aan de app. Een lijst met 28 mogelijke situaties bij de patiënt thuis, die erop kunnen wijzen dat er iets fout kan zijn met het medicatiegebruik. Bij elk van die situaties zou er bij de thuiszorgmedewerker een alarmbel af moeten gaan, oftewel een rode vlag moeten gaan wapperen. Tijdens het onderzoek werden deze ‘rode vlaggen’ op papier gerapporteerd aan de wijkverpleegkundige, die triageerde en zo nodig de huisarts of apotheker betrok. In 2012 raakte Sino op de basisschool van haar kinderen aan de praat met apotheker en bedrijfskundige Eric Hiddink, die verbonden is aan kennisinstituut Health Base. Ze vonden elkaar in de overtuiging dat de schotten in de zorg moeten verdwijnen om deze in de toekomst betaalbaar en werkbaar te houden. Het Rode Vlaggen Instrument is een van de middelen om dat te bereiken.

Pilot in Noord-Holland

In de loop der jaren kreeg hun initiatief steeds meer bijval en erkenning. Toch kregen zij de grote ICT-leveranciers in de branche niet in beweging om het papieren instrument om te zetten in een handige app. “Dat hebben we uiteindelijk zelf gedaan”, vertelt Hiddink. In 2014 is de eerste pilot gestart bij Omring in het Noord-Hollandse Schagen. Met ondersteuning van zorgverzekeraar VGZ wordt de app dit jaar uitgerold bij 20 wijkteams in Noord-Holland.