Community Abonneren
×

Vroege aandacht voor jeugd-GGZ kan verwijzingen voorkomen

Vroege aandacht voor jeugd-GGZ in de huisartsenpraktijk kan verwijzingen voorkomen: ervaringen zijn opgedaan in Twente.

De inzet van scharnierconsulten en de betrokkenheid van een POH-jeugd biedt huisartsenpraktijken de ruimte om een proactieve rol te spelen in de jeugd-GGZ op het gebied van lichte psychosociale problemen bij kinderen en jongeren. Initiatieven op dit gebied laten een positief voorlopig resultaat zien.

Hoe kan de jeugd-GGZ op verantwoorde wijze vorm krijgen binnen de huisartsenpraktijk? Die vraag stelden zorggroep Huisarts en Zorg en gemeenten uit de regio Alblasserwaard-Vijfherenlanden zichzelf tegen de achtergrond van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten op 1 januari 2015. Het gevolg was een pilot, uitgevoerd tussen mei 2014 en januari 2015 en vastgelegd in het NIVEL-rapport ‘Evaluatie huisarts in de praktijk van de jeugdzorg’. In de pilot konden huisartsen uitgebreide consulten (zogenoemde scharnierconsulten) inzetten bij jeugd met psychische problematiek. Ook was per huisartsenpraktijk een POH-jeugd inzetbaar voor vier tot acht uur per week. Daarnaast was er tijdens de pilot de mogelijkheid van consultatief advies van een psychiater of gezinstherapeut. Volgens het NIVEL-rapport is de gekozen werkwijze binnen de pilot in potentie een verrijking van het zorgaanbod.

Meer initiatieven

Zorggroep Huisarts en Zorg is niet uniek met deze aanpak. Eerder al ontstond het Eureka-project voor eerstelijns jeugd-GGZ, een initiatief van de huisartsen in Medisch Centrum Eudokia in Enschede, waarover in 2014 een NIVEL-rapport verscheen. Soortgelijke ervaringen worden nu ook opgedaan bij Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland (THOON) in Hengelo. Projectmanager Henk-Jan de Winter vertelt: “Met de komst van de Jeugdwet wilde de gemeente weten wat de huisartsen op het gebied van jeugdzorg boden. Zowel de gemeente Hengelo als de huisartsen wilden de samenwerking intensiveren en onderzoeken of door een grotere rol voor de huisartsenpraktijk in de jeugd-GGz medicalisering en onnodige verwijzing kunnen worden voorkomen. Besloten werd samenwerkingsafspraken te ontwikkelen met de hele keten: huisartsen, gemeente, jeugdartsen en onderwijs. Er werd een project opgezet voor de jeugd-GGz, met dezelfde opzet van scharnierconsulten en inzet van de POH-jeugd als in Enschede. Inmiddels kunnen we vaststellen dat dit project behoorlijk succesvol is verlopen.”