Community Abonneren
×

Professionaliseren van palliatieve zorg in de thuissituatie

Gezamenlijk huisbezoek en meer interventies om palliatieve thuiszorg Rotterdam te verbeteren.

In Rotterdam zijn 16 groepen actief die zich bezig houden met palliatieve thuiszorg (PaTz). Wat bepaalt het succes van zo’n groep? Die vraag was de aanleiding voor het project Samen bouwen aan vertrouwen. Team Lokaal Organiseren van Vilans en Leerhuizen Palliatieve Zorg voeren het project uit in opdracht van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam e.o.. Mede dankzij subsidies voor twee jaar van ZonMw en KWF startte het project begin 2015. De stand van zaken tot nu toe.

Het doel van het project is PaTz in Rotterdam verder te professionaliseren. PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten (artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijkervaring gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg) komen regelmatig bij elkaar om cliënten in de palliatieve fase te bespreken. Samen stellen ze een plan op waarbij de wensen van de patiënt en zijn omgeving centraal staan.

Nulmeting

Het project Samen bouwen aan vertrouwen startte met interviews over de samenwerking in de PaTz-groepen. Dat leverde een schat aan informatie op. Om het vertrouwen en contact in de samenwerking binnen en buiten de palliatieve thuiszorgteams in kaart te brengen, ontvingen alle 234 leden van de (toen nog) 13 PaTz-groepen een vragenlijst; de nulmeting. De respondenten noemden drie onderdelen die bijdragen aan de verbetering van de PaTz-werkwijze: leren van elkaar, betere en meer samenwerking tussen de disciplines, en kortere lijnen.

Instrumenten en interventies

Met de gegevens uit de interviews en de nulmeting was het mogelijk instrumenten en interventies voor te stellen om de samenwerking binnen de PaTz-groepen te optimaliseren. Voorbeelden van inhoudelijke interventies zijn: gezamenlijk huisbezoek, Utrecht Symptoom Dagboek-Rotterdam (USD-R), After Death Analysis (ADA) en verbreding van de PaTz. Andere interventies moeten het proces ondersteunen, zoals: werken met de PaTz Portal, effectief inbrengen van een casus in een PaTz-bijeenkomst, moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken en zelfevaluatie.