Community Abonneren
×

ROS-netwerk scherpt koers aan: kennis delen en vooruit lopen

Gezamenlijke koers ROS-netwerk: partner in transformatie naar wijkgerichte en populatiegerichte zorg.

De zorg verandert in rap tempo. Voor de ROS’en (Regionale Ondersteunings Structuren) aanleiding om als één gezamenlijk ROS-netwerk de koers voor de komende jaren aan te scherpen: meer kennis delen, vooruit lopen en de inwoner – de zieke en de gezonde – centraal stellen. Onlangs presenteerden de 17 ROS’en de position paper ‘Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken’.

Waarom een position paper? We vroegen het Jeroen van der Noordaa, directeur ROS ZONH en Debby de Jongste, directeur ROS Lijn1. “De eerste jaren van de ROS’en lag de nadruk op het verbeteren van de organisatie van de eerste lijn en de positie van zorgaanbieders. Dat deden we vanuit het perspectief van die eerstelijnszorgprofessional. Nu moeten we veel meer kijken naar wat er in de regio allemaal gebeurt op het gebied van zorg, maar ook van welzijn”, stelt Van der Noordaa.

“Het zoeken naar samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen zorg en welzijn maakt dat ons blikveld groter wordt. Want een ding is duidelijk: wil je resultaten bereiken, dan heb je niet alleen draagvlak nodig bij de zorgaanbieder, maar ook bij de zorgverzekeraar en de gemeente als belangrijke inkopende partij. Met de position paper willen we duidelijk maken wat onze toegevoegde waarde als ROS’en is rondom onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht, welke richting we als 17 ROS’en nu zijn ingeslagen en wat dat betekent voor onze dienstverlening. Door een helder en eenduidig verhaal te vertellen weten (boven)regionale partijen waarvoor zij ons kunnen inschakelen.”

De gezondheid op zijn kop

Gezondheidszorg, publieke gezondheid en welzijn moeten meer dan voorheen een verbinding aangaan: integreren, overhevelen (substitutie) en over domeinen heen denken. Gevraagd wordt een andere manier van (samen)werken. Partijen zoeken naar hun nieuwe rol. De regierol ligt nu bij gemeenten en bij (private) partijen als zorgverzekeraars. Zij moeten samen met burgers, zorgaanbieders en alle andere zorg- en welzijnsorganisaties op zoek gaan naar een nieuwe invulling van gezondheidszorg. De Jongste: ”Vanaf de start zijn de ROS’en al bezig met verandering, vernieuwing en samenwerking. Met elkaar hebben we de maatschappelijke opdracht om te streven naar zinnige en zuinige zorg dicht bij huis voor iedereen.”