Community Abonneren
×

De Noordelijke Maasvallei pioniert met ‘positieve gezondheid’

Biedt gezondheidszorg in plaats van ziektezorg positieve gezondheid?

Alom krijgt arts-onderzoeker Machteld Huber de handen op elkaar voor ‘positieve gezondheid’. Syntein, verantwoordelijk voor ketenzorg in de Noordelijke Maasvallei, timmert al 2,5 jaar aan de weg in de geest van dit veelbelovende concept en kan daarmee eveneens worden beschouwd als pionier. Eén van de pijlers: bied gezondheidszorg in plaats van ziektezorg.

Een patiënt die klaagt over vermoeidheid? Natuurlijk, de huisarts kan gezien de hoge werkdruk in zijn praktijk en de gunstige financiering door verzekeraars kiezen voor de snelle en gemakkelijke oplossing: bloed prikken, omdat er misschien een vitamine B12-tekort is. Maar zou het niet veel beter zijn als de zorgverlener in de gelegenheid werd gesteld tijdens een goed gesprek de achterliggende oorzaak te achterhalen? Een oplossing die vaak helemaal niet medisch-inhoudelijk hoeft te zijn. Chantal Walg kan een boek volschrijven over waarom gezondheid centraal zou moeten worden gesteld – sterker: ze dééd dat, in de vorm van het werk ‘Gezond centraal’.

Verdraaien

Walg is adviseur Gezondheid en Preventie bij Syntein, een organisatie van 65 huisartsen die streeft naar samenwerking met de ‘nulde’, eerste, tweede en derde lijn. Zij werkt eveneens als regisseur van het netwerk positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei. Daarin werken inmiddels zo’n twintig organisaties samen aan ‘het verdraaien van de gezondheidszorg’.
Walg: “Iedereen in de gezondheidszorg kent de grote transities van de afgelopen periode. Die gaan vooral over verandering van wet- en regelgeving en financiering. Wij zeggen: er zijn veranderingen van denk- en werkwijze, kortom de cultuur, gewenst. In grote lijnen onderscheiden we er twee. Allereerst: lever werkelijk gezondheidszorg in plaats van ziektezorg. Nu wordt in ons land 96% van de middelen voor de gezondheidszorg besteed aan genezing van ziekten. Een luttele 4% gaat naar gezondheidsbevordering en ziektepreventie. En ten tweede: redeneer vanuit de bedoeling in plaats van uit het systeem. Walg: “Daarmee willen we zeggen dat het moet draaien om wat de patiënt nodig heeft en niet om wat mogelijk is binnen het huidige systeem.”
Waarom doen we wat we doen in de gezondheidszorg? En dóen we wel aan gezondheidszorg? Die vragen waren in de Noordelijke Maasvallei het vertrekpunt voor de nieuwe werkwijze.

Auteur: Gerben Stolk