Community Abonneren
×

Ouderen en alcohol: maak het bespreekbaar

Ouderen en alcohol: maak het bespreekbaar als zorgverlener.

Het is een sluimerend maatschappelijk probleem: het alcoholgebruik onder ouderen blijft toenemen. Veel senioren zijn zich niet bewust van de gevolgen. Tot zij daarop worden gewezen, door ludieke acties of in de huisartsenpraktijk.

Ouderenbond Unie KBO greep de vastentijd tot Pasen aan om een oproep te doen aan 55-plussers: ‘Veertig dagen geen druppel’. De bond vroeg ouderen om veertig dagen helemaal geen alcohol te drinken. Nou ja, op zondag mocht een glaasje wel. Want ze zijn niet van de blauwe knoop, maar van de zilveren druppel: senioren die zich uitgedaagd voelden tot de actie kregen een speldje met een druppel. Dat opent het gesprek en zet zo anderen aan het denken over hun alcoholgebruik, zo redeneerde Unie KBO. De actie werd een daverend succes, vertelt directeur Manon Vanderkaa.

En de mensen die meededen waren al snel overtuigd. “Ze merkten resultaat. Ze vielen drie tot vijf kilo af. De bloeddruk daalde en de cholesterolwaarden verbeterden. Dat motiveert om in de toekomst het alcohol te blijven beperken.”

Cijfers en de praktijk

De ouderenbond koppelde aan de veertig dagen actie een onderzoek naar alcoholgebruik onder 950 mensen van 65 jaar en ouder. Acht van de tien ouderen drinkt al sinds hun 28ste levensjaar regelmatig alcohol. Bijna de helft drinkt zelfs behoorlijk veel. Drie van de tien senioren kennen mensen in hun omgeving met een drankprobleem.
Beppie ten Broeke werkt vanuit Tactus Verslavingszorg drie dagen per week als POH in een huisartsenpraktijk. “Van de 150 personen die per week naar de huisarts komen, zijn er zo’n vijf met alcoholproblemen”, legt ze uit. “Dat wordt niet altijd opgemerkt. In de verslavingszorg zie je drie doelgroepen voorbijkomen. Allereerst de ouderen die altijd al dronken en zich, nu ze ouder zijn en soms ook nog meer zijn gaan drinken, niet bewust zijn van de gevolgen. Dit is de groep die je in de huisartsenpraktijk tegenkomt, vaak ook in relatie met somatische of onduidelijke klachten. Bij de online behandeling Alcoholdebaas.nl komen we naar verhouding een grotere groep ouderen tegen dan in face-to-face behandeling. Daarnaast komen er cliënten met chronische alcoholproblematiek in de verslavingszorg. En bij bemoeizorg komen cliënten met multiproblematiek via de huisarts. Bij deze groep is vaak de vraag: wat zijn de gevolgen van ouderdomsziekten en wat is terug te leiden op alcoholgebruik? En hoe ver ga je in het terugdringen van alcoholgebruik? De norm voor verantwoord alcoholgebruik is hiervoor een goede leidraad.”

Auteur: Leendert Douma