Community Abonneren
×

Een DBC voor astma en COPD

Gecombineerde DBC astma en COPD is beter voor patiënt, huisarts en ziekenhuis.

De DBC COPD uitbreiden met astma. Dat is beter voor de patiënt, de huisarts en het ziekenhuis. De Arnhemse huisarts en medisch adviseur Richard Linders pleit dan ook voor een gezamenlijke DBC voor astma en COPD. “Maar zorgverzekeraars willen er niet aan.”

Minder ziekenhuisopnamedagen en een verbeterde kwaliteit van leven voor COPD-patiënten. Daar moet het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname van de Long Alliantie voor gaan zorgen. Door betere zorg te leveren aan COPD-patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname en een goede afstemming tussen de eerste, tweede en derde lijn, hoeven patiënten met een hoge kans op herhaling minder vaak naar het ziekenhuis. Acht pilotregio’s werken inmiddels aan de implementatie van het zorgpad. Eind 2017 moet de definitieve versie van het zorgpad klaar zijn.

Te grote investering

Een van deelnemende regio’s is Arnhem. Medisch adviseur en huisarts Richard Linders is een van de initiatiefnemers, samen met verpleegkundig specialist Els Fikkers van het Rijnstate Ziekenhuis. Uit de eerste resultaten valt Linders iets op: “Huisartsen werken steeds vaker met DBC’s. Dan moeten we bewijzen dat ons werk effect heeft en dat de keten efficiënt werkt. Dat gaat prima bij diabetespatiënten. Daarbij kunnen we onze meerwaarde goed aantonen. Bij COPD is er echter iets opvallends aan de hand. Als we de eerste resultaten na 65 patiënten evalueren, springen twee zaken in het oog. Op de eerste plaats dat de DBC COPD inderdaad besparing oplevert door minder opnames in het ziekenhuis. Ten tweede dat vijftig procent van de heropnames van COPD-patiënten in het ziekenhuis komt van patiënten van huisartsen die niet meedoen aan dit zorgpad. Dat is een opvallend hoog percentage. Kennelijk leveren de huisartsen die wel deelnemen aan het zorgpad betere zorg. Maar het is natuurlijk heel jammer dat een deel van de huisartsen geen onderdeel uitmaakt van de samenwerking en patiënten niet laat deelnemen aan deze werkwijze. Maar ik begrijp die huisartsen wel. Veel huisartsen vinden deelname aan een zorgpad met uitsluitend COPD een te grote investering met te weinig rendement.”

Linders heeft ook een mogelijke oplossing: maak deelname voor huisartsen aan het zorgpad aantrekkelijker. Dat kan op een eenvoudige manier. “Als het zorgpad COPD wordt uitgebreid met astmapatiënten in een gecombineerde DBC, wordt het voor huisartsen veel aantrekkelijker om deel te nemen.”

Auteur: Niels van Haarlem