Community Abonneren
×

Positieve Gezondheid in de praktijk – deel 1

Positieve gezondheid in de praktijk: MeanderGroep wordt ontzorgaanbieder.

MeanderGroep verandert van zorgaanbieder in ontzorgaanbieder

“Een bekostigingssysteem op basis van resultaat in plaats van uurtje factuurtje. Het biedt de MeanderGroep grote ruimte voor slimme, efficiënte oplossingen in de thuiszorg”, zegt Roger Ruijters, lid van de Raad van Bestuur van de MeanderGroep. Binnen de proeftuin MijnZorg in Oostelijk Zuid Limburg werkt hij met CZ aan het experiment ‘Ruimte voor Resultaat’, oftewel een nieuw betalingssysteem zonder productieprikkel.

In verschillende proeftuinen werken zorgorganisaties en zorgvragers nauw met CZ samen om het razend populaire concept Positieve Gezondheid van arts-onderzoeker Machteld Huber in de praktijk te brengen. Kern is dat zorgverleners leren om, zoals Huber zegt, ‘de handen meer op de rug te houden. Maar wel met aandacht te coachen.’ Alleen dan vergroot je de zelfredzaamheid en autonomie van mensen, ondanks hun fysieke, emotionele en lichamelijke beperkingen.

“De MeanderGroep werkt al een tijd vanuit de vergelijkbare filosofie dat thuiszorg er meer is om te ontzorgen dan te zorgen”, vertelt Ruijters op het hoofdkantoor in Landgraaf. “Wij veranderen steeds meer van een zorgaanbieder in een ontzorgaanbieder. Mensen blijven zelf het liefst zelfstandig en onafhankelijk thuis wonen. En het is de taak van thuiszorg om ze daartoe in staat te stellen.”

Wijkverpleegkundige bepaalt

Vanuit die visie mogen wijkverpleegkundigen bij de MeanderGroep sinds anderhalf jaar weer zelf bepalen welke zorg cliënten nodig hebben. En dat is nieuw. Al tientallen jaren opereert de thuiszorg binnen een systeem waarin centraal orgaan CIZ de zorgbehoefte op basis van medische aandoening indiceert. Dat systeem is zowel volgens Ruijters als Huber ‘hopeloos achterhaald’ en strookt zeker niet met het idee achter Positieve Gezondheid. Namelijk dat juist ieder mens een andere opvatting heeft over welbevinden en verschillend met ziekte omgaat.

Bij Meander kijken wijkverpleegkundigen vooral naar wat cliënten wél in plaats van niet kunnen. Lukt het zonder thuiszorg als mensen een slim hulpmiddel of steun van familie of vrienden krijgen? Pas als er het antwoord echt ‘nee’ is, komt professionele zorg in beeld.” Deze ‘Eigen Kracht’-aanpak blijkt volgens Ruijters uiteindelijk niet alleen beter voor het gevoel van welzijn en eigenwaarde. “Het is ook de enige manier om wijkverpleging op lange termijn betaalbaar én gegarandeerd te houden voor mensen die het echt nodig hebben.” Voor Ruijters is het een verademing dat de MeanderGroep van CZ ruimte krijgt om nu ook te oefenen met een betalingssysteem gericht op resultaat in plaats van productie.

Auteur: Ingrid Beckers