Community Abonneren
×

Vilans: hoe meet je persoonsgerichte zorg?

Op weg naar een meetinstrument voor persoonsgerichte zorg.

Bij persoonsgerichte zorg staat de persoon centraal en niet de ziekte. De benadering wordt zowel in Nederland als internationaal breed gedragen. Bij een persoonsgerichte benadering in de zorgpraktijk gaat het om de vraag wat nodig is voor een cliënt om het leven te kunnen leiden zoals hij of zij dat wenst. Individuele verschillen tussen mensen kunnen bij vergelijkbare problematiek zo toch leiden tot een verschillende aanpak. Maar hoe meet je of zorg inderdaad persoonsgericht is? En zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld intramurale zorg en de eerste lijn?

Om persoonsgerichte zorg goed en bewust toe te kunnen passen in de praktijk en waar nodig bij te sturen en te verbeteren, is het belangrijk om persoonsgerichte zorg te kunnen meten. In samenwerking met het Louis Bolk Instituut ontwikkelt Vilans daarom een monitor die dit mogelijk maakt. Met de monitor wordt inzichtelijk gemaakt hoe persoonsgerichte zorg in praktijk wordt gebracht en wat daarvan de effecten zijn. Het ontwikkelen van deze monitor is onderdeel van het grotere project ‘Proeftuinen persoonsgerichte zorg’. Hierin werkt Vilans gedurende twee jaar samen met vier verschillende zorgaanbieders uit zowel de eerste lijn als de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg. In deze zorgpraktijken wordt gewerkt aan ontwikkeling en versterking van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De ambitie is om een generieke monitor te ontwikkelen die persoonsgerichte zorg meet in diverse zorgpraktijken: in de eerste lijn, de intramurale ouderenzorg en de intramurale gehandicaptenzorg. 

Verkenning van bestaande kennis en meetinstrumenten

Bij de ontwikkeling van de monitor startte Vilans met de raadpleging van eerder opgedane kennis. Ten eerste door middel van een systematische literatuurstudie naar hoe anderen persoonsgerichte zorg meten. Hierbij werd gezocht naar bestaande indicatoren en meetinstrumenten om uitkomsten en effecten van persoonsgerichte zorg te meten. De onderzoekers vonden veel indicatoren en meetinstrumenten met betrekking tot aspecten van kwaliteit van leven, fysieke en mentale gezondheid en bedrijfsvoering van de zorgorganisatie.

Een expertgroep, bestaande uit wetenschappers, een vertegenwoordiger van een zorgverzekeraar, praktijkdeskundigen en zorgprofessionals uit de vier proeftuinen, heeft de uitkomsten uit de literatuurstudie besproken, bediscussieerd en in relatie gebracht met de vraag: hoe meet je persoonsgerichte zorg? Download het volledige artikel voor het lezen van de bevindingen. 

Auteur: Nick Zonneveld, Jeanny Engels, Marjolein Herps & Inge Boers