Community Abonneren
×

Ontschotten is de sleutel tot succesvolle ketensamenwerking in de GGZ

Ontschotten is de sleutel tot echte ketensamenwerking in de GGZ.

Paula (33 jaar) heeft al meer dan de helft van haar leven ervaring in de GGZ. Zelden had zij het gevoel dat behandelaren echt goed naar haar keken. Sinds een jaar is dat anders: ze heeft het gevoel dat ze op haar plek is bij haar behandelaar. Er is een klik, ze wordt gezien wordt en er is goede afstemming tussen haar huisarts en haar behandelaar.

Paula staat niet alleen met haar verhaal. En helaas geldt haar ervaring niet alleen voor de GGZ. Ondanks de vele goede bedoelingen lukt het nog niet altijd om het belang van de cliënt voorop te stellen en samen te werken in de keten voor een betere kwaliteit van leven voor de cliënt.

Flexibiliteit

Onder optimale GGZ ketensamenwerking verstaat het ministerie van VWS dat iemand de juiste zorg krijgt, op de juiste plek en het juiste moment. Flexibele op- en afschaling kan daaraan bijdragen. Door optimale samenwerking en aansluiting tussen de verschillende schakels van de GGZ-keten, kan de patiënt soepeler door de keten bewegen. Met goede kennisoverdracht vanuit de gespecialiseerde GGZ naar de generalistische basis GGZ en vanuit de generalistische basis GGZ naar de huisarts en de praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ). Cliënten kunnen zo sneller weer zorg dicht bij huis krijgen. Ook de aansluiting met het gemeentelijke domein (denk aan welzijnswerk) kan dan beter worden georganiseerd. Andersom is het bij een acute zorgvraag belangrijk dat vanuit de huisarts, POH-GGZ of basis GGZ direct wordt opgeschaald naar de gespecialiseerde GGZ, zodat vanuit de juiste expertise gehandeld kan worden.

Toverwoord

Mede door de complexiteit van ketensamenwerking is dit niet eenvoudig. We volgen Paula in haar zoektocht en komen uit bij wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen, waar ze na haar verhuizing is ingeschreven. Haar huisarts vertelde dat er iemand in het gezondheidscentrum is die haar mogelijk kon helpen. De huisarts had Paula’s situatie al met de GZ-psycholoog in het gezondheidscentrum besproken. Deze zag – ondanks het uitgebreide zorgtraject dat Paula had doorlopen – ruimte om samen stappen te maken.

Die GZ-psycholoog was Michiel Linssen. Hij werkt op meerdere locaties in en om Nijmegen en weet hij uit ervaring wanneer ketensamenwerking echt toegevoegde waarde heeft voor zijn cliënten. “Het succes valt of staat met de visie van degene die de eindverantwoordelijkheid draagt over bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Gelooft deze in de kracht van de keten en draagt hij dit continu uit, dan is de eerste stap naar succesvolle ketensamenwerking gezet.”

Auteur: Astrid de Groot-de Meijer, Indigo