Community Abonneren
×

Een generieke ziektelastmeter voor alle chronische patiënten

Generieke ziektelastmeter maakt stap voorwaarts in zorg aan chronische patiënten mogelijk.

Leuk dat geëxperimenteer met individuele zorgplannen. Maar de echte stap voorwaarts in de zorg aan chronische patiënten zal pas worden gemaakt als de generieke ziektelastmeter er ligt. “Over vier jaar werkt elke huisarts daarmee”, stelt gepensioneerd kaderhuisarts COPD Philippe Salomé.

Er is nog altijd geen bewijs dat het werken met individuele zorgplannen (IZP’s) meerwaarde heeft. Dat is één van de conclusies van het recente NIVEL-rapport ‘Het gebruik van individuele zorgplannen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte’. “Voor de COPD-ziektelastmeter, die de afgelopen jaren door onderzoekster Annerika Slok in Maastricht is onderzocht, lijkt wel een meerwaarde te bestaan”, steekt de recentelijk gepensioneerde huisarts Philippe Salomé van wal. “Het onderzoek is afgerond en de resultaten zien er heel goed uit. Er is aangetoond dat de kwaliteit van leven bij de patiënten in de experimentele groep significant beter is. De kwaliteit van de zorg werd ook als beter ervaren. Meer in algemene zin waren zowel zorgverleners als zorggebruikers enthousiast over dit middel dat de daadwerkelijke ziektelast bij mensen met COPD in kaart brengt.”

Grafiek met ballonnen

De COPD-ziektelastmeter is mede gebaseerd op de gevalideerde COPD Clinical Questionnaire. “Patiënten vullen de vragenlijst in en geven daarbij aan welke klachten zij ervaren en hoeveel ze bewegen. De praktijkondersteuner voegt toe of de patiënt rookt, overgewicht heeft, wat de longfunctie is en hoe vaak er exacerbaties zijn. Dit alles verwerkt de ziektelastmeter in een grafiek met ballonnen. Groene ballonnen die ver van de X-as staan, betekenen dat het op die punten redelijk goed gaat. Lage rode ballonnen geven aan dat de patiënt daar dringend aan zou moeten werken. Juist door dit visuele aspect is het voor zorgverleners makkelijker om concreet over leefstijlverandering te praten, gezamenlijk met de patiënt een individueel zorgplan op te stellen en daarin persoonlijke streefdoelen op te nemen.” Het komt er volgens Philippe Salomé nu op aan de COPD-ziektelastmeter breed geïmplementeerd te krijgen.

Auteur: Elwin Lammers