Community Abonneren
×

Positieve Gezondheid in de praktijk – deel 2: Goedleven kijkt verder dan het pilletje tegen de kwaal

Gezondheidswaaier geeft mensen inzicht in welbevinden en tips voor een betere gezondheid.

Binnen de proeftuin Goedleven zetten de samenwerkende zorg- en welzijnsaanbieders in Zeeuws-Vlaanderen binnenkort een Gezondheidswaaier online. Via deze digitale toolbox krijgen mensen niet alleen inzicht in hun eigen welbevinden, ze ontvangen ook direct tips en interventiemogelijkheden om hun gezondheid te verbeteren.

Basis voor deze Gezondheidswaaier is de Positieve Gezondheid-theorie van Machteld Huber. Deze gaat ervan uit dat gezondheid veel meer behelst dan het ontbreken van lichamelijke en geestelijke kwalen, maar dat aspecten als zingeving, spiritualiteit, zelfbeschikking en sociaal maatschappelijke participatie minstens zo belangrijk zijn. Om even kort door de bocht te gaan: iemand met reuma kan zich best gezond voelen, als andere aspecten zoals zinvol werk en gezin wel dik in orde zijn.

Zorgverzekeraar CZ werkt binnen enkele proeftuinen met zorgaanbieders en -vragers samen om de ideeën van Huber in de praktijk van de grond te krijgen. Eén van die proeftuinen is Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen. “Het doel is om de volksgezondheid en kwaliteit van zorg- en welzijnsondersteuning te verbeteren, maar tegelijkertijd kosten te reduceren”, aldus programmanager Edwin Leutscher. “Dat kan door te investeren in preventieve maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld beweging, spiritualiteit en sociale participatie.”

Zelf aan de slag

Tijdens bijeenkomsten met inwoners merkte Leutscher dat mensen echt wel bereid zijn om zélf aan hun gezondheid te werken. “Alleen moeten ze dan wél weten wat ze kunnen doen om zich goed te voelen. Het ‘spinnenweb’ – een visueel meetinstrument van Huber – is een goed instrument om daarbij te helpen. Op basis van vragen rond zes hoofdpijlers kunnen mensen zelf beoordelen hoe ze er mentaal, fysiek en sociaal-maatschappelijk gezien voor staan. Waar gaat het goed, welke aspecten kunnen beter, en vooral hoe? De proeftuin Goedleven ontwikkelt op dit moment een Gezondheidswaaier die daarop antwoord geeft. De Gezondheidswaaier is een digitale toolbox die mensen direct praktische hulpmiddelen aanreikt om op alle zes hoofdpijlers hun gezondheid te verbeteren. ”

Integrale benadering

Een ander goed aspect binnen de proeftuin in Zeeuws-Vlaanderen is de integrale benadering, vindt Machteld Huber. “Ook de gemeenten en het bedrijfsleven werken actief mee en juist deze partijen hebben veel invloed, vooral op het sociaal-maatschappelijk domein.”

Auteur: Ingrid Beckers