Community Abonneren
×

Breed front voor betere ouderenzorg

Netwerk Ouderen 1+1=3 en BeterOud vormen breed front voor betere ouderenzorg

Ouderen die bijvoorbeeld zoeken naar manieren om vitaal te blijven en de regie over hun leven te houden, zijn in principe niet op hun plaats in de zorg. Senioren die worden geplaagd door eenzaamheid, schuldproblematiek of andere sociale moeilijkheden evenmin. Hoe kan de zorgverlener in de eerste lijn hen snel koppelen aan de juiste personen en organisaties? Dat is een van de uitdagingen die het Netwerk Ouderen 1+1=3 en het kennisplatform BeterOud aangaan in de vorm van een nieuwe coöperatie, vertellen vier partners in 1+1=3.

Hilde van Xanten, Movisie: “’Had ik die ouderenadviseur maar eerder gekend’. Dat hoorde ik een huisarts onlangs zeggen. Logisch. Het is vervelend om een cliënt niet vooruit te kunnen helpen met jouw eigen kennis en middelen. Daarom is het belangrijk dat je je eigen sector of domein weet te overstijgen en op de hoogte bent van wat waar mogelijk is voor de cliënt. Eerstelijnszorgverleners die bijvoorbeeld het sociale werk goed benutten, doen het goede voor die cliënt én ontlasten zichzelf.”

Pien van Langen, ROS 1ste Lijn Amsterdam: “Maar dat is nog niet zo eenvoudig voor een individuele zorgverlener of enkele organisatie. Er is zó veel kennis, kunde en ervaring op het gebied van ouderen in een kwetsbare positie. Tegelijkertijd is het vaak zó versnipperd. Je hebt zorg, welzijn, formele zorg, informele zorg, landelijke kennis, lokale initiatieven, noem maar op. Het is in het belang van die oudere om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen. Daarom hebben Corine van Maar en ik in oktober 2014 het Netwerk Ouderen 1+1=3 opgezet.”

Vervolgstap

1+1=3 is opgezet met twee hoofddoelen: betere zorg voor ouderen en het verbeteren van de beeldvorming over ouderen. Natuurlijk, ouderen kunnen kwetsbaar zijn, maar dat betekent nog niet dat ze zielig zijn. Naast de ROS’en en Vilans traden Movisie, Sociaal Werk Nederland, ActiZ, GGD GHOR, RIVM, InEen, NHG en Laego toe tot het netwerk. De samenwerking heeft volgens alle partijen meerwaarde opgeleverd, maar het is tijd voor een vervolgstap om theorie en overleg te vertalen naar praktijk en implementatie. “Daarom is aansluiting gezocht bij BeterOud”, vertelt Van Xanten. “Dit digitale kennisplatform is voortgevloeid uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) en in opdracht van ZonMw ontwikkeld door het Centraal Begeleidingsorgaan, Movisie en Vilans. Hierbinnen zijn onder meer 75 NPO-projecten gebundeld. BeterOud is een vehikel voor de verwezenlijking van doelen uit 1+1=3.”

Nienke Kuyvenhoven, Sociaal Werk Nederland: “Nog dit jaar smelten 1+1=3 en BeterOud samen in een coöperatie met de naam BeterOud. De door 1+1=3 gesignaleerde knelpunten worden verbonden met de ambities van BeterOud: behoud en uitbreiding van kennis en succesvolle projecten.”

Auteur: Gerben Stolk