Community Abonneren
×

Haarscherp zorgprofiel per wijk

Een haarscherp wijkprofiel als basis voor goede en betaalbare zorg ROSProscoop ROSRobuust

Gezamenlijk vormen de wijken van een gemeente vaak een lappendeken. Hoe kunnen per gebied de specifieke zorg-, welzijns- en woonbehoeften worden blootgelegd met als uiteindelijke doel de bevolking maatwerk te bieden in de vorm van goede en betaalbare zorg in de buurt? Steeds meer ROS’en en partnerorganisaties bundelen hiertoe gegevens uit een groot aantal bronnen.

Ruwaard-Noord in Oss telt relatief veel volwassenen met overgewicht die onvoldoende bewegen. In vergelijking met de rest van Nederland kent de wijk een hoog percentage bewoners met een Turkse achtergrond, een groep die gemiddeld genomen een ongezondere leefstijl heeft dan de autochtone bevolking. Kortom, in dit gebied is sprake van belangrijke risicofactoren voor diabetes. Twee tot drie kilometer verderop, in de wijk Ussen, is de situatie anders. Daar wonen juist veel autochtonen en westerse allochtonen met een gemiddelde sociaaleconomische status. Hier is vaak meer bewustzijn van de effecten van een ongezonde leefstijl.

Passend dieetadvies

Deze onlangs inzichtelijk gemaakte verschillen bieden prima aanknopingspunten voor een wijkgerichte benadering, vertelt Annet Joustra, kennismanager Monitoring van ROS Robuust.

Het wijkgezondheidsprofiel in Oss werd vorig jaar ontwikkeld door samenvoeging van databronnen. Het ging om de ROS-Wijkscan van Robuust, de Gezondheidsmonitor van GGD Hart voor Brabant, de huisartsenregistratie van Zorggroep Synchroon en de ziekenhuisregistratie van Ziekenhuis Bernhoven.

Waarde herkennen

Het initiatief in Noord-Brabant staat niet op zichzelf. Steeds meer ROS’en herkennen de waarde van ‘big data’. Caransscoop, dat afgelopen zomer met Progez samensmolt tot Proscoop, werpt zich sinds 2013 samen met enkele collega-ROS’en op als een voortrekker. Dat leidde in de Achterhoek tot een concept waarvan de naam – Data-dialoog-doen – nu ook wordt gebruikt door het CBB/ROS-Netwerk.

Karin van der Steen is adviseur bij Prosoop én medebedenker van Data-dialoog-doen. Zij vertelt: “Voor de Achterhoek geldt hetzelfde als voor de rest van het land: de zorg is goed, maar het kan altijd beter. Drie jaar geleden achtten we het in de Achterhoek noodzakelijk niet langer vooral te denken vanuit ziektebeelden, maar vanuit de veranderende populatie en haar behoeften op wijkniveau. Onze redenering: door data uit verschillende bronnen samen te voegen, de cijfers en uitkomsten overzichtelijk weer te geven en de resultaten met elkaar te verbinden, ontstaat samenspraak tussen de partijen. Dat was volgens ons nodig om de vraag te beantwoorden wat inwoners van de Achterhoek nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.”

Auteur: Gerben Stolk