Community Abonneren
×

Ketenzorg voor mensen met obstructief slaapapneusyndroom

Eerstelijns diagnostiek bij obstructief slaapapneusyndroom kan diagnose versnellen OSAS

Na een succesvolle pilot maakt de diagnostiek van het obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS) deel uit van het reguliere aanbod van Diagnostiek voor U. Omdat er in een eerstelijns diagnostisch centrum onderzoek kan worden aangeboden, kan een huisarts zijn of haar vermoeden van OSAS laagdrempelig testen. Dat heeft diverse voordelen, zo laat Annelies Lucas, huisarts en medisch directeur Diagnostiek voor U, zien. Het is patiëntvriendelijk, kostenbesparend en – zoals uit de pilot is gebleken – het verhoogt de ‘awareness’ van de huisarts voor OSAS. Daardoor kan het delay in het stellen van de diagnose, nu vaak vele jaren, flink bekort worden.

Stichting Artsenlaboratoria Nederland (SAN) liet in 2015 een pilotstudie uitvoeren in samenwerking met onder andere Diagnostiek voor U en Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Huisartsen konden voor patiënten met het vermoeden van OSAS een polygrafie-onderzoek aanvragen in een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC). Zij kregen daarvoor nascholing en werden ondersteund met een consultformulier, tevens aanvraagformulier voor de polygrafie. De patiënt ging niet naar een slaappoli, maar kreeg op het einde van de middag de apparatuur aangemeten bij Diagnostiek voor U. Hij bracht zelf voor slapen gaan de flowmeters aan voor neus en mond en de saturatiemeter aan de vinger. De metingen startten automatisch op het moment dat de patiënt zei te gaan slapen. De volgende dag leverde hij of zij de apparatuur weer in.

Pilot

De pilot – ook uitgevoerd met Star-MDC in Rotterdam en Saltro in Utrecht – was succesvol. Patiënten en huisartsen reageerden enthousiast. Huisartsen hebben soms schroom om een patiënt met klachten die kunnen wijzen op slaapapneu door te verwijzen naar de tweede lijn, zo legt Lucas uit. “Het is een belastend en duur onderzoek. Toch wil je als huisarts meer diagnostiek, al is het maar om OSAS uit te sluiten. Het is fijn dat er dan laagdrempelig eerstelijnsonderzoek is.” De longartsen van het aan de pilot deelnemende regionale ziekenhuis waren heel tevreden over de kwaliteit van de polygrafische registraties. Er bleek weinig noodzaak om het onderzoek opnieuw uit te voeren op een slaappoli.

De diagnostiek van het obstructief slaapapneu-syndroom (OSAS) deel uit van het reguliere aanbod van Diagnostiek voor U. De komende tijd staat vooral in het teken van het ontwikkelen van de ketenzorg voor OSAS-patiënten.

Auteur: Leendert Douma