Community Abonneren
×

Centrale ICT-voorzieningen voor de zorg

Coalition of the willing realiseert centrale ICT-voorzieningen om patiënten en zorgverleners beter te verbinden Promedico

Elke patiënt verwacht dat zorgverleners samenwerken om optimale zorg te bieden. Maar die samenwerking verloopt moeizaam doordat de zorg een wirwar van ICT-oplossingen kent, die slecht met elkaar communiceren. Partijen lijken elkaar niet te bereiken, terwijl zorgverleners niets liever willen. Een ‘coalition of the willing’, op initiatief van Promedico en Care2U, wil er zo snel mogelijk verandering in brengen. Een organisch systeem met centrale voorzieningen gaat de oplossing bieden. ‘Open’ en ‘samen’ zijn daarbij de kernbegrippen, en ‘stapje voor stapje’.

HIS’en, AIS’en en KIS’en: ze lijken niet met elkaar te kunnen praten. Het begint al met zoiets simpels als een adresboek, zo vertelt Michiel Boerkamp. Hij is directeur van Care2U, gespecialiseerd in softwaretoepassingen voor ketenzorg. “Als iemand een ander mailadres krijgt, moeten zorgverleners dat vaak in acht tot tien verschillende applicaties of informatiesystemen doorvoeren”, zegt Boerkamp. “Dat leidt natuurlijk tot frustratie en mogelijk fouten.”

Care2U trekt sinds vorig jaar op met Promedico, leverancier van softwaretoepassingen voor de eerstelijnszorg. Hun gezamenlijke missie is om een health suite te ontwikkelen om de wereld van de patiënt en de wereld van de zorgverleners beter met elkaar te verbinden. En waar iedereen op kan aansluiten, ongeacht het ICT-systeem dat wordt gebruikt.

Samenwerken

De zorg verbeteren met en door ICT, daarin staan twee kernbegrippen centraal, vinden Promedico en Care2U. Dat zijn ‘open’ en ‘samen’. “Je móet wel samenwerken”, legt Promedico-directeur Pita van Arkel uit. “Geen partij kan alleen alle ICT aanleveren om alle zorg voor de patiënt te ondersteunen.”

“De uitdaging is: hoe krijg je allerlei verschillende ICT-oplossingen bij elkaar?”, zegt Egbert van Gelder, innovatiemanager bij Promedico. In het verleden zijn wel pogingen gedaan, maar dat ging vaak om één-op-één koppelingen tussen twee partijen. Een vernieuwing werkte dan pas als iedereen die had doorgevoerd. Of er werd met heel veel partijen overlegd om van tevoren alles af te spreken en in te dekken, waardoor innovatie heel traag verliep.

Nutsvoorziening

Van Gelder: “Wij zijn met een aantal partijen bij elkaar gaan zitten om te bedenken: hoe kan het anders?” De gedachtenlijn die toen ontstond was het realiseren van centrale voorzieningen. “Zie dat maar als stukjes functionaliteit tussen verschillende applicaties”, legt Egbert van Gelder uit. “Kleine blokjes die op elkaar passen en als landschap tussen de systemen in zitten. Dat midden moet als nutsvoorziening beschikbaar zijn. In werkgroepen bepalen we nu met welke voorzieningen we verder gaan en in de praktijk gaan testen.” De eerste pilots zijn het komende half jaar.

Auteur: Leendert Douma