Community Abonneren
×

InEen-leden zetten stappen met persoonsgerichte zorg

Leden eerstelijn InEen spreken zich uit voor persoonsgerichte zorg

Werk maken van persoonsgerichte zorg. Die ambitie zijn InEen en haar leden eind september overeengekomen tijdens een tweedaags congres van de brancheorganisatie in St. Michielsgestel. Vanaf nu moet het streven worden vertaald in concrete activiteiten.

Huisartsenposten die via reviews achterhalen hoe patiënten het bezoek aan de huisartsenpost hebben beleefd. Zorggroepen die nadenken over hoe ‘de werkvloer’ kan worden gefaciliteerd om persoonsgerichte zorg te verlenen. De samenwerkingsoverkomst tussen het Nederlands Huisartsen Genootschap, Zorginstituut Nederland en InEen om de implementatie van het individueel zorgplan te bevorderen. Dit zijn een aantal voorbeelden van activiteiten die voortvloeien uit de Tweedaagse van InEen op woensdag 28 en donderdag 29 september jongstleden. Martin Bontje, voorzitter van InEen en gastheer tijdens de bijeenkomst, vertelt: “De leden van InEen hebben afgesproken een bijdrage te leveren aan persoonsgerichte zorg, ofwel zorg die draait om de interactie tussen patiënt en zorgverlener. Zij nemen het gedachtegoed van Machteld Huber over Positieve Gezondheid daarbij als uitgangspunt.

Vier manieren

De leden van InEen willen op vier manieren bijdragen aan de verwezenlijking van persoonsgerichte zorg. Eén: patiënten en patiëntervaringen daadwerkelijk betrekken bij de inrichting van de zorgorganisatie. Twee: vertrouwen op de professionaliteit van zorgverleners en hen motiveren en inspireren om maatwerk te bieden aan patiënten. Drie: passende ondersteuning bieden die is gericht op gezamenlijke besluitvorming en een effectieve samenwerking tussen patiënt en zorgverleners. En tot slot: ruimte creëren voor de benodigde capaciteit aan tijd, mensen en middelen en deze gericht inzetten bij de vormgeving van persoonsgerichte zorg. Dit is tijdens de Tweedaagse vastgelegd in een slotverklaring.

“Ik heb gezien dat sommige bezoekers werden geráákt. Bestuurders van zorggroepen bijvoorbeeld, die opeens beseften: hé, wij kunnen invloed uitoefenen op de randvoorwaarden voor zorgverleners om persoonsgerichte zorg te leveren”, vertelt Corine Jansen van JoConnect over de Tweedaagse van InEen. Zij vervulde de rol van dagvoorzitter. “De hele zaal sprak uit dat de doelen alleen met elkaar kunnen worden gerealiseerd. Daarbij heerst het besef dat er een lange weg is te gaan. Eind september is de eerste stap van de reis gezet.”

Aan de slag

Dat er in de praktijk al werk wordt gemaakt van persoonsgerichte zorg, bewijst het verhaal van Femke Beelen, manager Chonische Zorg bij HKN Huisartsen. Als alles gaat zoals gewenst, beginnen daar volgend jaar vijf praktijken aan een pilot met persoonsgerichte zorg voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Het doel: nuttige ervaringen opdoen en bijvoorbeeld nieuwe gesprekstechnieken onder de knie krijgen, zodat de aanpak uiteindelijk ook kan worden toegepast bij COPD- en diabetespatiënten.

Auteur: Gerben Stolk