Community Abonneren
×

Zorgkosten stijgen harder dan het bruto nationaal product

Stijging zorgkosten onontkoombaar: bekijk de analyse en inventarisatie van maatregelen op de-eerstelijns.nl

De zorgkosten stijgen percentueel harder dan het bruto nationaal product (BNP). Dat is onontkoombaar en in aanloop naar de verkiezingen een belangrijk politiek thema. Verschillende factoren zijn van invloed op de kostenstijging. De Eerstelijns analyseert en geeft enkele oplossingsrichtingen om de stijging te beperken.

De kostenontwikkeling in de zorg wordt beïnvloed door de politiek, demografische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen en innovaties, sociale, juridische en financiële aspecten. In dit artikel zet Jan Erik de Wildt, directeur van De Eerstelijns, al deze zaken op een rijtje. De conclusie is dat een stijging van de zorgkosten hoger dan het BNP onontkoombaar is. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, aangezien er een unaniem hoge waarde wordt toegekend aan een goede gezondheid, maar het zet wel een druk op de solidariteit tussen gezond en ziek, arm en rijk en oud en jong.

Dempende maatregelen

Het artikel geeft een overzicht van mogelijke kostendempende maatregelen, die al in meer of mindere mate worden benut en ook in de toekomst zullen worden ingezet:

– het beperken van de salariskosten en ondernemersinkomsten

– meer eigen betalingen door patiënten

– het beperken van het volume

– het ontwikkelen van een alternatieve productie (Fair Medicine)

– het voorkomen van ziekte

– het terugdringen van verspilling en fraude

– het anders inrichten van de reserves van zorgverzekeraars

– het anders definiëren van zorgkosten

– een ander verzekeringssysteem

Verkiezingen 2017

In mei 2015 publiceerde De Eerstelijns de menukaart voor politieke keuzes. Hierin zijn 28 maatregelen opgenomen die volgens het CBS tot macro-economische besparing kunnen leiden. Dit was een onderdeel van een veel grotere keuze aan beleidsopties, maar vele daarvan kosten juist extra geld. Alleen de beleidsinterventies die geld kunnen opleveren zijn opgenomen in de menukaart uit 2015.

In de verkiezingsprogramma’s die nu in de maak zijn, zullen impopulaire maatregelen niet worden opgenomen. Maar in het Regeerakkoord zal een combinatie van de bovenstaande analyse en de keuzes uit de menukaart van 2015 gegarandeerd terug te vinden zijn. Hierover zal De Eerstelijns in aanloop naar de verkiezingen nader berichten.

Auteur: Jan Erik de Wildt