Community Abonneren
×

Inzicht in patiëntenpopulatie essentieel voor goede zorg

Inzicht in patiëntenpopulatie essentieel voor goede zorg – zorggroepmedewerkers vertellen waarom Portavita_NL

De schat aan informatie die tijdens de behandeling van patiënten wordt vastgelegd, biedt zorggroepen, huisartsenpraktijken en andere zorgverleners inzicht in het eigen professionele handelen. Die informatie kan dienen om de kwaliteit van zorg te onderzoeken, te waarborgen en te verbeteren. Drie medewerkers van zorggroepen, mensen van de praktijk, over hun ervaringen.

Fransien Verdonk, beleidsmedewerker chronische ketenzorg Zorggroep Gelders Rivierenland:

“Portavita Analytics geeft onze zorggroep inzicht in hoe wij het gemiddeld genomen als zorgregio doen. Ons kwaliteitssysteem is gebaseerd op een aantal procesindicatoren. Of de BMI’s genoteerd zijn, bijvoorbeeld. Of hoeveel procent van de diabetespatiënten per praktijk een voetonderzoek hebben gekregen, of een fundusonderzoek (controlefoto van het netvlies). Wij maken hiermee overzichten voor alle huisartsenpraktijken. Binnenkort kunnen ze het systeem zelf ook op praktijkniveau gebruiken.”

Monique de Goeij, coördinator bureau Stichting Diamuraal:

“In het kader van meer zorg op maat loopt in onze diabetesketen een project om overbehandeling bij oudere patiënten te voorkomen. We laten deze groep wat losser wat betreft hun waardes. Met Portavita Analytics kun je snel zien hoeveel medicatie zeventig- en tachtigplussers gebruiken én of ze een goede waarde hebben of een te lage. Op basis daarvan is de vraag gerechtvaardigd of deze mensen niet ‘te goed’ zijn ingesteld. Naar de huidige inzichten mogen oudere diabetespatiënten wat hogere waardes hebben, dan hoeven ze minder medicatie te gebruiken en dat kan hun kwaliteit van leven gunstig beïnvloeden. Vervolgens kun je als zorggroep gestandaardiseerde zoekopdrachten klaarzetten voor de aangesloten huisartsenpraktijken. Zodat zij nader kunnen bekijken of een bepaalde groep patiënten geholpen is met minder medicatie.”

Albertien Clerx, programmamanager ketenzorg Zorggroep Flevoland:

“We zijn in de zorg zo aan het vinken, wordt gezegd. Maar als je goede zorg wilt geven, mag geen enkele patiënt tussen wal en schip vallen. Dat is geen vinken, je bent met kwaliteit bezig! Onze zorggroep is bijvoorbeeld in januari 2016 begonnen met een keten cardiovasculair risicomanagement. Met zorgverzekeraar Zilveren Kruis is afgesproken dat we de komende drie jaar een bepaald cohort gaan volgen. Gaan de parameters bloeddruk en cholesterol daadwerkelijk omlaag? Voor ons een interessant gegeven en voor de zorgverzekeraar al dan niet een bevestiging of de zorg zo georganiseerd nuttig is. Ook substitutie kunnen we aantonen vanuit Portavita Analytics.”

Auteur: Els van Thiel