Community Abonneren
×

Beter worden met goed toezicht

Toenemende samenwerking in de regio extra reden voor #goed bestuur in eerstelijnszorg

Was ‘good governance’ voor eerstelijnsorganisaties lange tijd een ver-van-mijn-bed-show, tegenwoordig wordt steeds meer het belang ervan gevoeld, zo toont recent onderzoek aan. “Het hoort min of meer bij volwassen worden”, zegt zelfstandig adviseur Dite Husselman. “De meeste mensen willen toch ook hun rijbewijs halen wanneer ze achttien zijn?”

Eerst was er een enquête waaraan bijna honderd organisaties deelnamen. Daarna – op donderdag 27 oktober jongstleden – bezochten meer dan honderd InEen-leden – allen bestuurslid, directeur of toezichthouder – een werkconferentie van InEen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). De initiatieven, beide gericht op goed bestuur, onderstrepen hoezeer het thema leeft binnen de eerste lijn. Dite Husselman verricht promotieonderzoek naar dit onderwerp. Zij was in opdracht van InEen ook verantwoordelijk voor het onderzoek vorig jaar. Tijdens de werkconferentie vertelde zij onder meer over de uitkomsten. We stelden haar acht vragen over goed bestuur in de eerste lijn.

Belangrijk

Waarom is goed bestuur volgens Husselmans belangrijk voor organisaties in de eerste lijn? “Bijvoorbeeld omdat steeds meer organisaties samenwerking zoeken in de regio. Dan is het essentieel te kunnen aantonen dat je je zaken intern netjes op orde hebt. Los daarvan: in de zorg gaat veel maatschappelijk geld om. Over de besteding daarvan behoort verantwoording te worden afgelegd. De kans dat je dit goed doet, is groter wanneer er voldoende checks en balances zijn. Verder zie je dat overheden en zorgverzekeraars ook in de eerste lijn steeds meer waarde hechten aan goed bestuur. Ze beoordelen eerstelijnsorganisaties op hun volwassenheid. Zo nemen sommige zorgverzekeraars dit thema op in de contractvoorwaarden.”

Auteur: Gerben Stolk

Download het volledige artikel hier: