Community Abonneren
×

Zes thema’s voor het doorontwikkelen van zorg-ICT

Multidisciplinaire samenwerking en meer eigen regie belangrijke thema’s voor doorontwikkeling zorg-ICT Promedico

De veranderingen in de eerstelijnszorg zijn ingrijpend en nog steeds in volle gang. Promedico en Care2U zetten in 2013 samen met stakeholders een stip op de horizon gezet: waar moet de ICT naartoe? “We zetten stappen en die stip komt steeds dichterbij”, zeggen Pita van Arkel, directeur van Promedico, en Michiel Boerkamp, directeur van Care2U. Ze vertalen hun missie, visie en strategie nu samen in acties. Daarbij staan zes thema’s centraal.

“Promedico is van en voor de eerstelijnszorg. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk”, legt Pita van Arkel uit. Dat betekent in de praktijk dat verdiensten weer geïnvesteerd worden in innovatie. De vraag is altijd hoe en waarin? “Het belangrijkste is dat het niet alleen om de zorgverlener gaat. Het gaat om de patiënt en de zorg rondom de patiënt”, zegt Van Arkel. “In de strategische verkenningen keken we met elkaar naar vragen als ‘hoe komt de zorg in Nederland beter tot zijn recht?’ en ‘hoe kunnen we de zorgketen beter ontsluiten?’. Een stip op de horizon is de ontwikkeling van een healthsuite.” Dat is een modulair ICT-systeem, waarbij de modules naadloos met elkaar samenwerken. Pita van Arkel: “Elk type zorgverlener kan kiezen voor bepaalde modules, die onderling goed op elkaar zijn afgestemd. Hij of zij gebruikt en betaalt alleen wat nodig is en kan overal inloggen om bij de juiste modules te komen.”

Om dit tot een succes te maken, zijn er twee sleutelwoorden, zo vertellen Pita van Arkel en Michiel Boerkamp. Dat zijn ‘open’ en ‘samen’. ‘Open’ impliceert dat alle zorginformatiesystemen – ongeacht van welke leverancier – goed moeten kunnen koppelen. Partijen moeten zich dus niet afschermen. De markt moet het ‘samen’ doen. “We werken samen met leveranciers en samen met de gebruikers”, stelt Van Arkel.

Zes thema’s

Een van de uitkomsten van de strategische verkenningen is dat Promedico en Care2U met elkaar een missie hebben verwoord: ‘optimale zorg voor en welzijn van patiënten door samen met zorgverleners en partners te bouwen aan een open digitaal zorglandschap’. Deze wordt gerealiseerd aan de hand van zes thema’s waar de bedrijven al langer mee aan de slag zijn of die ze de komende jaren gaan oppakken, vertellen Van Arkel en Boerkamp. Bijvoorbeeld ‘multidisciplinaire samenwerking’ en ‘meer regie over gezondheid’.

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier: