Community Abonneren
×

Curaçao versterkt de eerste lijn naar Nederlands voorbeeld

Nederlanders delen ervaringen met ketenzorg diabetes op Curaçao en leren er zelf ook van

Curaçao kent een zorgwekkende toename van diabetespatiënten, vaak mensen met ernstige complicaties. Op uitnodiging van en bekostigd door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), bezocht een driehoofdige Nederlandse delegatie in november 2016 het eiland om met ervaringen en adviezen de implementatie van ketenzorg diabetes te ondersteunen. Frederik Vogelzang van InEen, Corrine Brinkman van de Nederlandse Diabetes Federatie en huisarts Joop Raams van zorggroep Diamuraal maakten de zorgverleners op Curaçao wegwijs in de manier waarop in Nederland met ketenzorg diabetes wordt gewerkt.

Ongeveer tien procent van de Curaçaose bevolking heeft diabetes mellitus. De ziekte vormt een aanzienlijke belasting voor de gezondheidszorg en de kosten drukken zwaar op het zorgbudget. Zonder structurele aanpak zullen lasten en kosten in de toekomst niet meer te dragen zijn. Jeanette Eleonora is ervan overtuigd dat ketenzorg de enige oplossing is. Eleonora is voorzitter van de Werkgroep Landelijk Protocol Diabeteszorg en Diabeteseducatie op Curaçao. De werkgroep werd in 2010 opgericht om de kwaliteit van de diabeteszorg te verhogen en een dam op te werpen tegen de alarmerende toename van de ziekte. “Wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat ketenzorg in Nederland heeft geleid tot betere kwaliteit van zorg en tot daling van de kosten, trok onze aandacht. Ook wij moeten de eerste lijn versterken en proberen te voorkomen dat onze patiënten in de tweede lijn terechtkomen.”

Werkconferentie

De werkgroep en de Nederlandse gasten organiseerden samen een werkconferentie met workshops op Curaçao. Huisarts Joop Raams gaf er twee presentaties. Raams is een warm pleitbezorger van ketenzorg, hij was vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming van zorggroepen in Nederland. Think global, act local was de rode draad in zijn presentaties. “Overal op de wereld hebben we dezelfde problemen met de toename van chronische ziekten als diabetes mellitus. Maar de oplossing is in ieder land, iedere streek net weer anders. Onvoldoende opsporing en onderkenning en gebrekkige samenwerking tussen de eerste en tweede lijn leiden ertoe dat het probleem op Curaçao nog niet onder controle is. Ketenzorg is samenwerking. Alle partijen moeten nu alles op alles zetten om hun rol in de keten op te pakken en samen te werken.”

Daarvoor kregen zij tijdens de werkconferentie tips van de drie Nederlanders. “De zorgverleners op Curaçao kunnen hun voordeel doen met wat wij – met de kennis van nu – anders zouden doen”, aldus Frederik Vogelzang. “Het zette ons over en weer aan het denken. Waarom hebben wij het in Nederland eigenlijk zo georganiseerd?”

Auteur: Els van Thiel

Download het volledige artikel hier: