Community Abonneren
×

Verkiezingsprogramma’s over de (eerstelijns)zorg

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over de eerstelijnszorg?

PVV, VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdA zijn volgens de peilingen van december 2016 na de verkiezingen in maart de grootste partijen. Wat zijn hun plannen voor de zorg? De Eerstelijns analyseert de paragraaf (gezondheids)zorg uit de verkiezingsprogramma’s, met specifieke aandacht voor de eerstelijnszorg.

Bij het lezen van de verkiezingsprogramma’s van de PVV, VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS en PvdA valt op dat er grote verschillen zijn in stijl en benadering. De meeste woorden besteedt D66 aan de paragraaf zorg of gezondheid (5466), de minste de PVV (16). Bij de beoordeling is daarom telkens een gewogen gemiddelde gebruikt.

Algemeen

Het zorgstelstel aanpassen en omvormen tot een Nationaal ZorgFonds. Dat is de wens van de SP, GroenLinks en 50PLUS. Het CDA, PvdA en PVV geven aan het zorgstelsel op onderdelen te willen veranderen. De VVD wil het stelsel behouden en D66 wil het stelsel verbeteren. Ook als het gaat om het eigen risico is de inzet verdeeld. PVV, PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS willen het afschaffen. De VVD en D66 willen het behouden en het CDA wil het bedrag verlagen.

Aandachtspunten per partij

Elk van deze acht partijen besteedt aandacht aan de zorg. Per partij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken op basis van door De Eerstelijns opgestelde criteria. Het gaat daarbij om de omvang van de zorgparagraaf in relatie tot het gehele verkiezingsprogramma én om het aantal keren dat de volgende woorden, begrippen of synoniemen hiervan worden gebruikt in het programma: eerstelijnszorg, wijkverpleegkundige, huisarts, paramedici, psycholoog, apotheek of gezondheidscentra.

Daarnaast is beoordeeld of er beleid is op het gebied van:

  • substitutie, anderhalvelijnszorg
  • Positieve Gezondheid
  • eHealth/innovatie
  • mantelzorg/informele zorg
  • preventie

En tot slot is beoordeeld wat het standpunt is ten aanzien van de ziekenhuissector en medisch-specialistische zorg. De uitkomst van de optelsom van deze aspecten leest u in dit artikel.

Auteur: Jan Erik de Wildt

Download het volledige artikel hier: