Community Abonneren
×

Duurzame zorg door regionaal samenwerken

Leren van de regioregie proeftuinen Mijn Zorg en AndersBeterWM in Zuid-Limburg

De Nieuwe-Zorgbijeenkomst ‘2017: begin van het morele tijdperk?’ op 13 december 2016 ging over de regioregie proeftuinen Mijn Zorg en Anders Beter in Zuid-Limburg. Ze zijn een gezamenlijk initiatief van de drie partijen in de zorgdriehoek patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties, ondersteund door Robuust. Het doel is werken aan kwalitatief goede zorg en gezondheid én lagere zorgkosten.

De regio, dat is de schaal waarop je het beste veranderingen in de zorg kunt organiseren. Jo Maes, directeur van Huis voor de Zorg, is daarvan overtuigd. Zorgaanbieders, patiënten, gemeenten, zorgverzekeraar, ze kennen elkaar én zijn bereid om samen de handen ineen te slaan om de zorg te verbeteren.

Oostelijk Zuid-Limburg en de Westelijke Mijnstreek zijn modelregio’s waar dat gebeurt. Dat is ook nodig, stelt Wim van der Meeren, voorzitter Raad van Bestuur van CZ. Al was het maar omdat Zuid-Limburg een regio is met grootverbruikers in de zorg. “Mensen worden sneller ziek, gaan snel naar de dokter, er is aangeleerde hulpeloosheid. Bewoners weten vaak niet goed hoe ze de regie over hun leven moeten oppakken.”

Daar zijn genoeg oorzaken voor, weet Jo Maes. Armoede, hoge werkloosheid, de pijn van de mijnsluitingen. “We moeten de bewoners van Zuid-Limburg daarom laten weten dat zij erbij horen. Doen we dat niet, dan gaan we de gewenste zorgveranderingen niet bereiken.”

Het patiëntgerichte gesprek

Voor zorgverleners betekent dit dat ze leren luisteren naar de wens van de patiënt, vertelt Mariëlle Krekels, internist-nefroloog in Zuyderland Medisch Centrum en tevens medisch directeur van MCC Omnes. Empathie, communicatie, goed luisteren, dat zijn kernwoorden van goede zorg. De medisch specialisten van Zuyderland investeren daarom in het patiëntgerichte gesprek. “Onze belangrijkste boodschap voor dokters is: behandel patiënten zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat is dé leidraad voor goed medisch handelen.”

Vergrijzing, ongezonde leefstijl, hoge zorgconsumptie, Esther van Engelshoven, algemeen directeur van HuisartsenOZL, met 135 vrijgevestigde huisartsen, weet dat niets doen in haar regio geen optie meer is. De huisartsen zijn daarom gestart met PlusPraktijken. Veertien praktijken met 80.000 ingeschreven patiënten doen daaraan mee. “Met PlusPraktijken zijn we een reeks interventies gestart om te komen tot duurzame huisartsenzorg. We werken aan patiënt empowerment. Patiënten van PlusPraktijken kunnen digitaal afspraken maken en online hun patiëntendossier inkijken en herhaalrecepten aanvragen.”

PlusPunt medisch centrum

Daarnaast werken de huisartsen aan leefstijlcoaching. En besteden ze extra aandacht aan de groep patiënten die de meeste zorg vraagt. “Acht procent van onze patiënten is goed voor zestig procent van alle zorgconsumptie. Als we hen beter kunnen helpen, kunnen we een enorm rendement halen.” Zorgkosten worden echter vooral veroorzaakt door doorverwijzingen naar de tweede lijn. “Door onze poortwachtersfunctie te versterken, kunnen we veel winst behalen”, legt Van Engelshoven uit. De huisartsen doen dat met PlusPunt medisch centrum.

Auteur: Michel van Dijk

Download het volledige artikel hier: