Community Abonneren
×

Integrale en persoonsgerichte zorg bij ROHA

Vragen in plaats van vinken. Dat is de essentie van de persoonsgerichte chronische zorg bij rohamsterdam

Niet louter lijstjes afvinken, maar vooral ook de mens tegenover je zien en bevragen. Niet alleen ziektegericht zorg verlenen, maar kijken naar de hele persoon. Niet geprotocolleerd zorg geven per keten, maar integraal aan de slag gaan. De Amsterdamse zorggroep ROHA ontwikkelde een model voor integrale, persoonsgerichte zorg voor mensen met een chronische aandoening.

Tijdens een consult staan het professioneel handelen volgens de richtlijnen en het versterken van zelfregie met elkaar op gespannen voet. Bij de GG/ZZ methodiek, ontwikkeld door het Bettery Instituut, versterken deze twee doelen en rollen elkaar juist. GG staat voor: gezondheid en gedrag, ZZ voor ziekte en zorg. De Amsterdamse zorggroep ROHA  experimenteert hiermee.

Een consult volgens de GG/ZZ-methode heeft verschillende fasen: eerst het verhaal van de patiënt, vervolgens een coaching-deel voor gedrag en pas daarna een hulpverlenersdeel voor de ziekte(n) en de klachten. algemeen directeur Marianne Bramson van ROHA.

Alternatieven

Net als veel andere zorggroepen zocht ROHA alternatieven voor het strak geprotocolleerd werken in de keten. De zorgverleners deden vorig jaar een SWOT-analyse chronische zorg en ontwierpen op basis daarvan het integrale persoonsgerichte model. Eerder al gaven POH’s aan dat de individuele zorgplannen tot weinig vooruitgang bij patiënten leidden. Zij zouden liever vanuit het gezichtspunt van de patiënt naar de zaken kijken en niet alleen vanuit het perspectief van diens ziekte, vertelt medisch manager Mascha Bevers.

“Een bijeenkomst voor alle geledingen binnen onze zorggroep bevestigde vorig jaar deze opvatting”, vult algemeen directeur Marianne Bramson aan. “Dat was mede te danken aan Machteld Huber, die we hadden uitgenodigd om te spreken over Positieve Gezondheid. Binnen ROHA is vervolgens bottom-up het model voor integrale persoonsgerichte zorg tot stand gekomen.” Vanaf dit jaar denken en onderzoeken ook patiënten mee, ondersteund door een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam. Bramsom: “We hopen dat dit resulteert in een beter geholpen en begrepen patiënt die in beweging komt én in een zorgverlener die er energie van krijgt.”

Maatwerk

Kenmerkend voor het model is dat ‘chronische zorg’ geldt als grootst gemene deler. Bevers: “Of je nu een patiënt treft met COPD of diabetes, de ziekte moet niet het vertrekpunt zijn. Het gaat om de chronische patiënt, om de persoon die met zijn aandoening moet leven. Hoe kun je die optimaal begeleiden? Die persoonsgerichte benadering levert maatwerk op. Naar verwachting zijn eind dit jaar de eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten voor de patiënt en de zorgverleners bekend.

Auteur: Gerben Stolk

Download het volledige artikel hier: