Community Abonneren
×

Digitale en gestandaardiseerde verwijzingen voor een compleet dossier

Transparant lokaal aanbod en gestandaardiseerde verwijzingen maken eerstelijnszorg efficiënter zorgdomein

Bijna alle huisartsen gebruiken het digitale platform van ZorgDomein voor hun verwijzingen naar de tweede lijn. Daarmee heeft  oprichter Walter Balestra een belangrijke en relatief dure stap in de zorg verbeterd. ZorgDomein wil zo een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid, kwaliteit en transparantie van zorg. De kennis en ervaring die is opgedaan, zet het bedrijf nu ook in om verwijzingen binnen de eerste lijn te stroomlijnen. De focus ligt daarbij op vindbaarheid van het zorgaanbod en het gestructureerd uitwisselen van noodzakelijke informatie.

De  afstemming tussen huisarts en ziekenhuis is voor een groot deel te verbeteren. Vanuit die gedachte is in 2000 ZorgDomein opgericht, vertelt Walter Balestra. Hij was destijds vanuit onderzoeksbureau Plexus betrokken bij het ontwikkelen van een model om de wachtlijstproblematiek bij ziekenhuizen op te lossen, zonder uitbreiding van de capaciteit. “We zijn met huisartsen en specialisten om tafel gegaan om per patiëntgroep in kaart te brengen wat de huisarts bij de verwijzing moet doen, wat de ontvanger gaat doen, welke informatie daarvoor nodig is, welke criteria er gelden voor de verwijzing en wat de patiënt voorafgaand aan zijn bezoek vast moet weten.” Verwijzingen komen nu bij ziekenhuizen binnen via ZorgDomein, inclusief alle voor de verwijsvraag relevante informatie.

Informatieoverdracht

ZorgDomein biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om hun diensten en specialismen te etaleren naar verwijzers, maar het is veel meer dan een smoelenboek, benadrukt Balestra. “Waar het echt om gaat is de digitale overdracht van informatie, die direct wordt doorgezet naar het zorginformatiesysteem van de ontvanger.“ Naast ziekenhuizen ontsluit ZorgDomein inmiddels GGZ-instellingen, diagnostische centra en zelfstandige behandelcentra. De volgende stap is het lokaal verbinden van eerstelijnszorgprofessionals. “Ook bij het digitaliseren en standaardiseren van verwijzingen en retourberichten tussen (para)medische professionals in de eerste lijn valt nog een wereld te winnen. ZorgDomein kan daar een grote rol in spelen. We hebben de ervaring, het platform én vrijwel alle huisartsen  zijn al aangesloten.”

ZorgDomein Lokaal

Dat verwijzingen binnen de eerste lijn wezenlijk verschillen van die tussen eerste en tweede lijn, realiseert Balestra zich heel goed. “De winst zit voor de eerste lijn vooral in het transparant maken van het lokale zorgaanbod, het standaardiseren van verwijzingen en retourinformatie en het beter en tijdig informeren van zorgverleners én hun patiënten.” Met ZorgDomein Lokaal is het platform geschikt gemaakt voor eerstelijnspraktijken.

Auteur: Margriet van Lingen

Download het volledige artikel hier: