Community Abonneren
×

Nieuw HIS kost energie, maar levert winst in werkdruk

GAZO: Nieuw HIS kost energie, maar levert winst in werkdruk

Andreas Keck, huisarts en directeur zorg bij GAZO, staat nog steeds achter de keuze voor de overstap naar een ander HIS. “Maar je doet het niet zomaar. Het is een intensief traject.” GAZO koos voor een HIS dat toekomstbestendig is. Het werd vorig jaar geïmplementeerd.

Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) heeft een breed en multidisciplinair aanbod aan eerstelijnsgezondheidszorg voor ruim 45.000 patiënten. Het bedrijfsbureau van de stichting ondersteunt de zes GAZO-gezondheidscentra op het gebied van financiën, personeelszaken, ICT en facilitaire zaken. Andreas Keck huisarts en bestuurder/directeur zorg: “Ongeveer vier jaar geleden waren we toe aan vervanging van het huisartsinformatiesysteem dat we toen hadden”, vertelt hij. “Als directie kun je makkelijk tot zo’n besluit komen, maar voor de gebruikers is het een hele stap. Zorgverleners zitten niet te wachten op veranderingen.” De keuze om over te stappen op een ander HIS is genomen door het bedrijfsbureau, samen met de zes gezondheidscentra.

Potenties

“Daarna hebben we een plan van aanpak en een pakket van eisen opgesteld”, vervolgt Keck. “Op basis daarvan hebben we verschillende HIS-leveranciers uitgenodigd en tenders laten maken.” Een van de eisen van GAZO was dat het HIS niet alleen voor huisartsenpraktijken is ingericht, maar ook de mogelijkheid biedt om in de toekomst uit te breiden naar andere disciplines. GAZO keek dus niet alleen naar wat het HIS al heeft, maar ook welke potenties het in zich heeft. Het hele pakket van eisen is samen te vatten in één statement, zo vat Keck samen: ‘ik wil wat ik heb, maar dan beter’. “Dat bleek ook de ambitie van Promedico.” GAZO vond in Promedico de partner met potenties en dus kwam er in 2015 een ‘go’.

Overstap

Toen volgde de ingewikkelde klus om zo naadloos mogelijk over te gaan, aldus Andreas Keck uit. “We hebben 25 tot 30 jaar data verzameld en die waren natuurlijk ‘vervuild’. Iedereen legt gegevens weer anders vast en het was de uitdaging om ze na de transitie op de goede plek terecht te laten komen.” De tweede lastige klus is het meenemen van de gebruikers in de implementatie van het nieuwe systeem. De impact van zo’n overstap verschilt per persoon, afhankelijk van de ICT-gevoeligheid van een medewerker. Om de knelpunten op te vangen heeft GAZO een projectgroep van ‘super-users’ ingesteld. Die bekeek per vraag of probleem of het lag aan de onbekendheid van de medewerker met het HIS of aan het (ontbreken van een optie in het) systeem zelf. Een jaar na dato stelt Keck vast dat de overstap succesvol is verlopen.

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier: