Community Abonneren
×

ANW-problematiek te lijf met technische creativiteit

HAP-bestuurders bedenken op uitnodiging van TopicusZorg creatieve technische oplossingen voor verminderen werkdruk

Vijftien huisartsenposten uit het hele land bogen zich op 17 mei op uitnodiging van ICT-partner Topicus over de vraag op welke wijze technische oplossingen de werkdruk op de huisartsenpost kunnen beperken. En dat binnen een periode van één jaar, zónder steun van de overheid. Het beste idee wordt voor het eind van 2017 gerealiseerd.

De stijgende zorgvraag in combinatie met een begrensd budget leidt tot organisatievraagstukken. Dat is met name voelbaar tijdens de ANW-uren op de huisartsenpost. Huisartsenposten zetten al hun inventiviteit in om die problematiek het hoofd te bieden. Technische innovaties kunnen hierbij helpen. Om zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van de werkdruk en de manier waarop ICT een bijdrage kan leveren, deed Topicus onderzoek. De bevindingen werden op 17 mei gepresenteerd aan bestuurders van huisartsenposten.

Uitkomsten data-analyse

De vergrijzing speelt zeker mee bij de stijging van de zorgconsumptie. Er zijn meer contacten met ouderen en gemiddeld duren die contacten ook nog eens langer. Daar komt bij dat de zorgconsumptie van ouders met jonge kinderen (0-9 jaar) sinds 2015 fors toeneemt. En dat ook die van twintigers en dertigers groeit. Ook de aard van de consulten kan invloed hebben op de ervaren werkdruk. Steeds meer consulten hebben een hoge urgentie en substitutie leidt onder meer tot een forse toename van het aantal psychische klachten.

Slimme planner

Op basis van de conclusies vanuit de data-analyse én hun eigen ervaringen brainstormden negentien HAP-bestuurders tijdens de inspiratiebijeenkomst over technische oplossingen die binnen één jaar en zonder steun van de overheid te realiseren zijn. Dat deden zij in vier teams, die ieder een eigen invalshoek meekregen.

Er kwamen veelbelovende ideeën naar voren die de teams aan elkaar presenteerden. Het idee van team 1 werd unaniem tot allerbeste verkozen. Het gaat om een slimme planner, die op basis van algoritmes beoordeelt waar pieken en dalen te verwachten zijn. Van daaruit kan de planner suggesties doen bij het boeken van afspraken en zorgen voor een betere spreiding van de drukte. Topicus-directeur Joppe van der Reijden omarmde het idee en beloofde dat de slimme planner nog in 2017 gerealiseerd zal worden. Ook andere ideeën die naar voren zijn gebracht, worden verder onderzocht.

Auteur: Topicus

Download het volledige artikel hier: