Community Abonneren
×

Virtuele overlegtafel: “écht samenwerken, niet stapelen van zorg”

NHG brengt structuur in wirwar aan ICT-oplossingen voor samenwerking in eerstelijnszorg nhgnieuws

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) brengt met een visiedocument over de ICT-ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg structuur in de wirwar aan toepassingen en oplossingen. Opsteller Khing Njoo, senior wetenschappelijk medewerker bij de sectie Automatisering/afdeling Implementatie van het NHG, distilleerde uit spontane initiatieven in het veld het model van een virtuele overlegtafel.

De virtuele overlegtafel heeft veel voordelen: het leidt tot échte samenwerking. Maar er zijn ook nog drempels te nemen om het model optimaal te laten functioneren. Die liggen op het vlak van techniek en geld, vertelt Khing Njoo. Haar belangrijkste boodschap is: denk na over wat je nodig hebt en maak afspraken en standaarden met elkaar. Zowel op koepelniveau als op regioniveau.

Het multidisciplinair overleg (MDO) in fysieke zin raakt achterhaald, stelt Njoo. Er is veel meer behoefte aan een digitale ontmoetingsplek, waar alle informatie rond één patiënt en alle informatie van samenwerkingspartners samenkomt. Njoo noemt dat de ‘virtuele overlegtafel’. Sinds 2004 houdt zij regionale initiatieven op dit gebied in de gaten. De uitwerking verschilt, maar iedereen is het wel eens over de kern. Met het visiedocument wil het NHG de strategische koers op dit gebied bekrachtigen.

Snel en actueel

‘Virtuele overlegtafel’ is een systeem naast het HIS (huisartsen), AIS (apothekers), FIS (fysiotherapeuten) en andere informatiesystemen, waarin ook andere relevante en actuele informatie bijeenkomt. Njoo: “Om die plek waar alles samenkomt geen brij te laten worden, is structuur nodig, één methode van samenwerken. Die gaat uit van de patiënt.” Het Individueel Zorgplan (IZP) is leidend. Er moet een zorgverlener worden aangewezen als casemanager. Die houdt het IZP bij op het samenwerkingsplatform en de rest heeft inzage en/of rechten om informatie toe te voegen en het zorgplan aan te passen. Naast het IZP komen er delen van de basisdossiers uit het HIS, AIS of FIS op de digitale tafel. En er is de mogelijkheid om onderling berichten te versturen, zodat zorgverleners snel kunnen reageren op veranderingen en vragen.”

Het voordeel van een virtuele overlegtafel is dat alle zorgverleners de informatie per patiënt in samenhang zien, benadrukt Njoo. En het belangrijkste: de gegevens zijn altijd relevant en actueel.

Auteur: Leendert Douma

Download het volledige artikel hier: