Community Abonneren
×

Uniek all-in tarief voor de huisartsenzorg

Huisartsen ArtsenZorg krijgen uniek all-in tarief van Menzis voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Nieuw en bijzonder: uiterlijk op 1 januari volgend jaar bieden de huisartsen van 25 gezondheidscentra zorg volgens een all-in tarief dat is overeengekomen met verzekeraar Menzis. Dit omvat de gehele huisartsen- en multidisciplinaire zorg: inschrijftarieven, consulten, verrichtingen, chronische ketenzorg, geïntegreerde eerstelijnszorg en zorgvernieuwing.

“Ik ben hier blij mee”, zegt Amon van den Borg. “Niet eerder zijn zóveel betaaltitels ondergebracht in één tarief. Uniek is dat ook betaaltitels voor chronische zorg erbij zijn betrokken.” Van den Borg is directeur van Arts en Zorg, de organisatie waarbij 25 eerstelijnsgezondheidscentra uit het hele land zijn aangesloten waarbinnen genoemde huisartsen werkzaam zijn.

Hij legt uit: “Huisartsen hebben te maken met een mozaïek van betaaltitels. Ze zijn veel tijd kwijt aan het afvinken van deze titels en aan het registreren en verantwoorden van hun behandelingen. Bovendien zijn ze doorgaans gebonden aan het 10-minutenconsult per patiënt. Onze huisartsen kunnen straks dankzij het all-in tarief rekenen op een grote mate van flexibiliteit en vrijheid. Zij bepalen zelf hoeveel tijd zij besteden aan een patiënt en hoe ze dat doen: fysiek of digitaal. We laten de stopwatchzorg achter ons en geven iedereen de benodigde tijd en aandacht. Tegelijkertijd daalt de administratieve lastendruk.”

Meer opties consult

Van den Borg noemt een ander voordeel. “Het all-in tarief maakt het beter mogelijk zorginnovaties te ontwikkelen en implementeren. Een voorbeeld: Arts en Zorg heeft een chat-instrument gemaakt waarmee een patiënt op afstand een vraag kan stellen aan een huisarts. Het is best lastig om een dergelijke nieuwigheid te laten landen in de bestaande tarievenstructuur. Waar valt een dergelijk consult onder? Welke betaaltitel hoort erbij? Met het all-in tarief hoef je je dergelijke vragen niet te stellen en kun je de chat-mogelijkheid onmiddellijk aanbieden aan de patiënt.”

Beter en goedkoper

Het all-in tarief vloeit voort uit een succesvolle pilot van de zorgverzekeraar en Arts en Zorg (zie De Eerstelijns 10, 2016). Het is gebaseerd op shared savings. Kort en goed komt dit erop neer dat een zorgverzekeraar zorgverleners beloont voor initiatieven en bijdragen die zowel leiden tot beheersing van zorgkosten als verbetering van zorgkwaliteit. Met deze extra financiële middelen kunnen zorgverleners bijvoorbeeld opnieuw investeren in kwaliteitsverbetering van zorg of in manieren om patiënten langer in de eerste lijn te houden of eerder patiënten uit de tweede lijn over te nemen. De voordelen voor de verzekerde: een lagere premie en kwalitatief goede en beter toegankelijke zorg.

Auteur: Gerben Stolk

Download het volledige artikel hier: