Community Abonneren
×

UNICUM: één regionaal aanspreekpunt namens alle huisartsen

Versnippering van het regionale zorgveld belemmert innovaties en regionale samenwerking, stelt Niels Harkink van UNICUM

Ziekenhuizen, gemeenten en thuiszorgorganisaties die op regioniveau afspraken willen maken met huisartsen, hebben een steeds grotere behoefte aan één vertegenwoordigende organisatie die makkelijk aanspreekbaar is. Mede daarom zag eind vorig jaar UNICUM het levenslicht in het zuidoostelijk en -westelijk deel van de provincie Utrecht.

“Sinds kort zijn we voor huisartsen een project over Positieve Gezondheid aan het opzetten in Zuidoost-Utrecht. Ook wordt gewerkt aan een app waarmee zorgverleners in een veilige omgeving de situatie van een patiënt kunnen bespreken nadat deze daarvoor toestemming heeft gegeven. Voorheen was dit soort ambities lastig te realiseren. De afzonderlijke huisartsenorganisaties beschikten hiervoor over onvoldoende organisatiekracht en financiële middelen. Met onze nieuwe, grotere organisatie kunnen we hiervoor een beroep doen op een professioneel bureau.”

Aan het woord is Niels Harkink. Behalve huisarts te Zeist is hij bestuurder van UNICUM Huisartsenzorg Coöperatie Zuidoost-Utrecht. Evenals een andere coöperatie – UNICUM Zuidwest-Utrecht – is die aandeelhouder van een fonkelnieuwe ondersteuningsorganisatie voor huisartsen: UNICUM BV.

Eén gezicht

“We willen sterker en slagvaardiger worden door gezamenlijk op te trekken. En daarbij is het belangrijk vanuit één organisatie te worden ondersteund”, aldus Harkink. Die wens, in 2013 en masse geventileerd tijdens een symposium voor huisartsen in Zuidoost-Utrecht, kan achteraf worden beschouwd als een van de aanzetten tot wat nu UNICUM is.

Hans Erik van Helsdingen, directeur Bedrijfsvoering UNICUM BV: “Ook bij PreventZorg, waar ik destijds werkzaam was, vingen we steeds vaker dit soort signalen van huisartsen op. Terecht. Willen huisartsen hun (regie)rol in de eerste lijn kunnen vervullen en behouden én invloed uitoefenen op ontwikkelingen in hun werkgebied, dan is het essentieel dat zij zich regionaal goed organiseren. Zij moeten als ‘collectief’ aanspreekbaar zijn voor netwerkpartijen in het domein van cure, care en sociaal domein. Deze organisaties kunnen huisartsenpraktijken vervolgens ook faciliteren om naar de afspraken te handelen in het zorgnetwerk. Dit alles is ook wenselijk met het oog op de nieuwe betaaltitels Organisatie & Infrastructuur (O&I) per 1 januari 2018.”

Versnippering belemmerend

Harkink voegt toe dat versnippering van het regionale zorgveld innovaties en regionale samenwerking belemmert. “Huisartsenverenigingen, zorggroepen, huisartsenposten en overige organisaties richten zich vaak op de ondersteuning van deelaspecten van de huisartsenzorg. Stuk voor stuk varen ze hun eigen koers en hebben ze een eigen bestuur en organisatiestructuur. De regie van huisartsen over het beleid is dikwijls beperkt. Het schort aan één duidelijk aanspreekpunt voor zowel de huisartsen als voor externe partijen.”

Auteur: Gerben Stolk

Download het volledige artikel hier: