Community Abonneren
×

Volop ontwikkeling in praktijkaccreditering

NPA maakt praktijkaccreditering ‘lean’ en speelt met nieuwe certificeringen in op wensen zorggroepen

NHG-Praktijkaccreditering bestaat twaalf jaar, maar NPA (NHG Praktijk Accreditering bv) zit niet stil. Integendeel. Op basis van feedback van deelnemers en klanttevredenheidsonderzoek houdt NPA de praktijkaccreditering regelmatig kritisch tegen het licht. Dit leidde de afgelopen jaren tot een aantal fikse aanpassingen. In 2018 zet NPA in op verdere verlichting van de administratieve last voor de deelnemers. Daarnaast ontwikkelde NPA een certificering voor zorggroepen en wordt gewerkt aan een certificering voor huisartsenposten en regio’s. Het uitgangspunt bij de ontwikkelingen is altijd de vraag uit het veld en ook de ontwikkeling vindt plaats samen met het veld.

In het kader van de actie ‘Het roer moet om’ is in vele facetten van de zorg gekeken naar de mogelijkheden voor vermindering van administratieve lasten. Ook praktijkaccreditering kwam aan bod. “Het was geen verrassing voor ons dat huisartsen de werkbelasting als groot ervaarden”, zegt Marc Eyck, directeur van NPA. “Maar wat nu zo mooi is, is dat inmiddels tachtig procent van onze deelnemers zegt: ik ga een andere huisarts ook aanraden om deel te nemen. De afgelopen twee jaar is het aantal deelnemers met 23 procent gegroeid, zeventig procent van alle huisartsen neemt nu deel aan NPA.”

Kritisch blijven

Toch gaat NPA in 2018 met de stofkam door het accrediteringsproces. “Je kunt het meer lean maken door overbodige zaken eruit te halen, die er in twaalf jaar natuurlijk wel in sluipen”, vertelt van Eyck. Dit voorkomt niet dat na een jaar of vijf accrediteren de praktijk wel op orde is en het enthousiasme afneemt. “Dat ondervangen we door thema-audits aan te bieden”, vertelt Eyck, “over palliatieve zorg bijvoorbeeld, samenwerken of diagnostiek aanvragen. Die thema’s zijn we nu in rap tempo aan het doorontwikkelen. Dan kun je eens per drie jaar een grote audit doen en in de tussenliggende jaren met thema’s werken.”

NPA-Certificering Zorggroep

NPA biedt al een aantal jaar certificering voor zorggroepen. Eyck: “We deden dit eerst per individuele chronische aandoening. Om overlap te voorkomen zijn we nu overgestapt op één certificering voor chronische zorg.” In vervolg op de certificering voor zorggroepen kwam vanuit de zorggroepen de vraag of NPA ook het faciliterende deel van hun werk kan certificeren. “Dat zijn we nu samen aan het ontwikkelen”, zegt Eyck. “En er is alweer een nieuwe vervolgstap, want we hebben nu ook de vraag gekregen of we een certificering voor huisartsenposten kunnen ontwikkelen. Daar gaan we dit voorjaar mee aan de slag.”

Auteur: Frank van Wijck

Download het volledige artikel hier: