Community Abonneren
×

Persoonsgerichte zorg in hele ZEL-regio

Zorgorganisatie Eerste Lijn: huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en vrijgevestigde GZ-psychologen trekken samen op in persoonsgerichte zorg

In het gebied tussen Rotterdam en Den Haag moet iets bijzonders gebeuren in de tweede helft van dit jaar. Een groot deel van de ongeveer 1200 eerstelijnszorgverleners is dan geschoold in persoonsgerichte zorg en verbetert voor zichzelf de wijze waarop die wordt gegeven. De volgende stap is dit gezamenlijk te doen, vanuit hetzelfde referentiekader. Dan wordt ‘de geïntegreerde en persoonsgerichte zorg’ geïntroduceerd.

“Voor zover wij weten, is het de eerste keer in Nederland dat huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en vrijgevestigde GZ-psychologen sámen gaan optrekken in persoonsgerichte zorg.” Dat vertelt Daniëlle Vissers, programmanager bij Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). ZEL besloot twee jaar geleden na een aantal succesvolle pilots vol in te zetten op persoonsgerichte zorg.

Menselijke maat verloren

Sietske Herder, directeur-bestuurder van ZEL: “In 2006 is onze regio begonnen met ketenzorg voor diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Maar in de loop der tijd vernamen we steeds vaker van huisartsen dat het geprotocolleerd werken veelal niet goed past bij de menselijke maat. Daarnaast hebben deze chronisch zieke patiënten vaak multiproblematiek. Het stapelen van ketenprogramma’s is niet wenselijk, een benadering op maat wel. Daarom hebben we ons voorgenomen deze benadering op de voorgrond te plaatsen.”

Aan de slag

ZEL heeft in eerste instantie ingezet op twee parallelle sporen. Het eerste is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten van de ruim 120 huisartsenpraktijken in de regio. Die hebben sinds 2017 de kans persoonsgerichte zorg steeds beter in de vingers te krijgen. Huisarts Natasja van den Ende, aandachtsfunctionaris persoonsgerichte zorg bij ZEL: “Een programmateam heeft scholingen ontwikkeld en georganiseerd. Na het volgen van de eerste scholing vullen alle medewerkers een zelfmanagementscan in. Op basis van de uitkomsten maken de praktijken een verbeterplan. Elke praktijk krijgt vanuit ZEL een praktijkbegeleider die de praktijk ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van dit plan van aanpak.”

Ambassadeurs

In het voorjaar van 2017 is de aanzet gegeven voor een tweede ontwikkeltraject gericht op de ongeveer duizend andere eerstelijnszorgverleners in de regio: apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en vrijgevestigde GZ-psychologen.

Voor elke beroepsgroep is bij ZEL een ambassadeur aangesteld die namens en voor de eigen beroepsgroep een plan van aanpak opstelt. Het doel: persoonsgerichte zorg bij de eigen achterban onder de aandacht brengen en de vakbroeders en -zusters begeleiden bij een verbetertraject persoonsgericht zorg.”

Auteur: Gerben Stolk

Download het volledige artikel hier: