Community Abonneren
×

Echografie in de huisartsenpraktijk

Echografie in de huisartsenpraktijk leidt tot betere diagnostiek, gerichtere behandeling, tevreden patiënten en minder verwijzingen

echografie huisartsenpraktijk

Substitutiepilot bewegingsapparaat

Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat zorgen voor verlaging van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn. De inzet van echografie in de huisartsenpraktijk draagt daaraan bij. Het leidt tot betere diagnostiek en meer gerichte verwijzingen, leggen kaderhuisartsen Ramon Ottenheijm en Darian Shackleton uit.

Ze zitten beiden in het bestuur van de Expertgroep Het Beweegkader, de expertgroep Bewegingsapparaat van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Ramon Ottenheijm en Darian Shackleton zijn allebei kaderhuisarts Bewegingsapparaat, de ene in Geulle, Zuid-Limburg, de andere in de regio Boskoop. Ze zijn expert én vraagbaak voor collega-huisartsen in hun regio. Ottenheijm: “Huisartsen bellen ons voor consultatie, of ze verwijzen patiënten naar ons door. We geven dan advies over diagnostiek en behandeling. Met de kennis die wij overdragen, kunnen zij weer verder met de patiënt.”

Ottenheijm ziet als kaderhuisarts al jaren patiënten in zijn eigen praktijk. De afgelopen drie jaar deed hij dat in het kader van een substitutiepilot. “We hebben in die drie jaar bijgehouden welke patiënten ik heb gezien, met welke problematiek ze kwamen en wie van hen binnen een half jaar na het consult alsnog naar het ziekenhuis is doorverwezen”, vertelt Ottenheijm, die ook onderzoek doet naar substitutie van zorg bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.

Persoonlijk contact

Tijdens de pilot zag Ottenheijm patiënten die anders door zijn collega-huisartsen verwezen zouden worden naar de orthopeed. “Ik had een half uur voor een consult. Daarin nam ik het anamnesegesprek af, deed ik uitgebreid lichamelijk onderzoek en maakte ik een echografie van bijvoorbeeld schouder of knie. Vervolgens besprak ik met de patiënt de diagnose en gaf ik een behandeladvies aan de eigen huisarts. Deze behield de regie.”

De uitkomsten van de pilot laten een hoog substitutiepercentage zien. 85 procent van de patiënten hoeft niet te worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ook de patiënttevredenheid is hoog.

Betere therapietrouw

De echografie speelt een belangrijke rol in de pilot, legt Ottenheijm uit. “Je ziet aan de buitenkant niet welke structuur in schouder of knie is aangedaan. Met een echo zie je dat wel. Een echografie heeft daarmee een hoge diagnostische waarde. Bovendien kan ik patiënten de beelden tonen en er een toelichting bij geven. Dat geeft patiënten rust, omdat ze dan een betere diagnose in handen hebben. Vervolgens kun je ook gerichter behandelen.” Echografie in de huisartsenpraktijk leidt dus tot betere diagnostiek en gerichtere behandeling én tot meer betrokkenheid en therapietrouw bij de patiënt.

Auteur: Michel van Dijk

Download het volledige artikel hier: