Community Abonneren
×

Stagepunt Midden-Brabant slaat brug tussen opleiding en praktijk

Stagepunt Midden-Brabant slaat brug tussen opleiding en huisartsenpraktijk om tekort aan ondersteunend personeel te voorkomen huisartsmorgen

Het is tijd voor actie. Door de toenemende en complexer wordende zorgvraag krijgen huisartsen steeds meer op hun bord. Tegelijkertijd is het steeds moeilijker om ondersteunend personeel te vinden. Enerzijds door vergrijzing binnen het personeelsbestand, anderzijds doordat te weinig nieuw personeel wordt opgeleid. Door een gebrek aan stageplaatsen in de huisartsenpraktijk komen veel studenten bij scholen op de wachtlijst terecht. Als er niet meer ondersteunend personeel wordt opgeleid, komt de continuïteit van de huisartsenzorg in het gedrang.

Om de continuïteit van de huisartsenzorg in de toekomst te waarborgen hebben PRO Praktijkmanagement, RCH Midden-Brabant, LHV-kring, Huisartsenposten Midden-Brabant, SBB en het ROC Tilburg, het regionaal stagebureau Stagepunt Midden-Brabant opgezet.

Stagepunt Midden-Brabant heeft als doel om door ontzorging van de huisarts en een betere afstemming tussen alle partijen meer en betere stageplaatsen te creëren voor doktersassistenten. Het voornemen is om volgend jaar ook te starten met praktijkondersteuners. “Middels Stagepunt Midden-Brabant willen we naast het ondersteunen van huisartsen ook een aantal uitdagingen ‘tackelen’, waaronder de beschikbaarheid van voldoende opleidingscapaciteit, het voorkomen van uitstroom en het borgen van de continuïteit”, vertelt Daphne Jansen, algemeen manager van PRO Praktijkmanagement.

“Het gebrek aan stageplaatsen heeft onder andere als oorzaak het tijd- en ruimtegebrek binnen de huisartsenpraktijk en de nodige begeleiding en administratie die bij het plaatsen van een stagiair komt kijken. Fijn dat Stagepunt Midden-Brabant gaat bijdragen aan een oplossing voor deze belemmeringen”, aldus Anne van Riet-Keulen, projectleider van stageverbeterplan Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

Taken Stagepunt

Stagepunt Midden-Brabant gaat de administratieve en organisatorische zaken omtrent het plaatsen van een stagiair van de huisarts overnemen. “Hiermee wordt een win-winsituatie gecreëerd”, vertelt Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager bij RCH Midden-Brabant. “Huisartsenpraktijken ervaren de voordelen van de goed opgeleide stagiairs en kunnen meer stageplaatsen aanbieden. Meer doktersassistenten kunnen hierdoor de opleiding volgen en uiteindelijk neemt de arbeidskrapte voor deze beroepsgroep af.”

Ook in de begeleiding vervult Stagepunt een belangrijke rol. “Het zorgt voor stagiairs die goed voorbereid zijn en weten wat de praktijk van hen verlangt. Ook richting huisartsenpraktijken wordt aangegeven wat van een stagiair kan worden verwacht”, aldus Cromwijk. Van Riet-Keulen: “Een groot voordeel voor zowel de huisarts, stagiair als de school is dat zij in Stagepunt Midden-Brabant allen één centraal aanspreekpunt hebben voor vragen, opmerkingen en ervaringen.”

Tot slot vormt Stagepunt de verbinding tussen de huisartsenpraktijk en de school. “Feedbackpunten worden via Stagepunt teruggekoppeld naar de opleiding. Hiermee wordt de kwaliteit van het lesprogramma op niveau gehouden en verbeterd waar nodig. Ook is het doel de lesstof nog beter aan te laten sluiten op de praktijk”, vertelt Van Riet-Keulen.

Auteur: Wiesje van Woerkum

Download het volledige artikel hier: