Community Abonneren
×

Publiekscampagne nodigt uit tot goed gesprek met de huisarts

Huisartsenpraktijken van OCE Nijmegen zetten in op ‘het goede gesprek’ waartoe de landelijke publiekscampagne oproept

De publiekscampagne ‘Help de dokter met een goed gesprek’ is erop gericht patiënten uit te nodigen om van zich te laten horen in de spreekkamer, om zo samen beslissen in de huisartsenpraktijk te bevorderen. Drie goede vragen helpen de patiënt in de voorbereiding om daadwerkelijk tot een goed gesprek te komen, resulterend in een behandeladvies dat aansluit op zijn persoonlijke situatie.

“Patiënten ervaren nog steeds te weinig ruimte voor het voeren van het goede gesprek”, zegt Anouk Knops, projectleider samen beslissen bij Patiëntenfederatie Nederland. “Een vrachtwagenchauffeur hoort graag of er alternatieven zijn voor medicatie die zijn rijgedrag beïnvloedt. En een advies tot opname sluit voor een alleenstaande moeder niet aan bij haar leefsituatie. Dergelijke zaken verander je niet met alleen maar met een campagne, maar het begint wel met bewustwording aan beide zijden.”

En dat is precies wat de publiekscampagne ‘Help de dokter met een goed gesprek’ beoogt. De campagne is een samenwerking tussen de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, InEen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Patiëntenfederatie. In de campagne wordt de patiënt niet alleen uitgenodigd om van zich te laten horen in de spreekkamer, hij wordt ook ondersteund om dit goed voor te bereiden. Hiervoor wordt het hulpmiddel ‘Drie goede vragen’ aangereikt. Die vragen zijn: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? Wat betekent het in mijn situatie?

Enthousiaste koploper

OCE Nijmegen, een zorggroep-dochter van Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) was direct enthousiast om met de campagne aan de slag te gaan. “We zijn binnen onze organisatie al jaren bezig met persoonsgerichte zorg”, vertelt projectleider Mayke van der Hoff. “Op basis van het model Huis voor persoonsgerichte zorg van Vilans bieden wij op meerdere deelgebieden interventies die persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk ondersteunen. Een van de deelgebieden is ‘de goed geïnformeerde patiënt’, waarbinnen de interventies erop gericht zijn de patiënt door goede informatie ruimte te geven om mee te beslissen over zijn behandelopties.”

De campagne ‘Help de dokter met een goed gesprek’ sluit daar volgens Van der Hoff goed op aan. “Alle interventies die we aan de bij ons aangesloten huisartsenpraktijken aanbieden versterken elkaar”, zegt ze. “Wat dit nieuwe product zo mooi maakt, is dat het een combinatie biedt van de coachende rol van de professional en de juiste vragen voor de patiënt om het goede gesprek goed voor te bereiden.”

Auteur: Frank van Wijck

Download het volledige artikel hier: