Geen bestuurlijke drukte, maar doen. Het programma Precies! ‘De juiste zorg voor mij’ kenmerkt zich door pragmatisch denken en werken. Dat moet ook want op de korte termijn zijn oplossingen nodig om het zo lang mogelijk thuis wonen voor kwetsbare ouderen ook op langere termijn veilig te stellen. In de regio Eindhoven lopen professionals in […]

Programma Precies! voor kwetsbare ouderen in Eindhoven

Geen bestuurlijke drukte, maar doen. Het programma Precies! ‘De juiste zorg voor mij’ kenmerkt zich door pragmatisch denken en werken. Dat moet ook want op de korte termijn zijn oplossingen nodig om het zo lang mogelijk thuis wonen voor kwetsbare ouderen ook op langere termijn veilig te stellen.

In de regio Eindhoven lopen professionals in de zorg en het sociaal domein tegen diverse knelpunten aan. Onvoldoende personeel en bedden, niet weten wat de ander te bieden heeft, vaak geen gezamenlijk zorgplan over domeinen heen en te veel reactief handelen. “Iedereen ziet in zijn organisatie het water tot aan de lippen staan. We hebben soms te maken met schrijnende en complexe situaties rond ouderen. Vooral het personeelstekort speelt ons parten. Ook de vergrijzing en het stijgend aantal mensen met dementie maken de urgentie groot om samen te zoeken naar oplossingen. Daarnaast was de griepepidemie van vorig jaar een trigger. Het is niet meer ieder voor zich”, verklaart Ellen Huijbers, huisarts en medisch directeur van Zorggroep DOH.

Het is een ambitieus programma, erkent Colette de Vries, programmadirecteur. “Maar we moeten ambities hebben om de problemen waar we nu in onze regio mee kampen, samen op te lossen. Deze problemen zullen alleen maar verergeren. Alle partijen voelen de urgentie, delen de visie en zien het gezamenlijk belang.”

Pragmatische aanpak

Ruim twintig samenwerkingspartners kwamen in het bestuurlijk overleg tot de conclusie: we moeten echt andere dingen gaan doen en het samen anders organiseren. Zij willen mogelijk maken dat kwetsbare ouderen veilig thuis kunnen blijven wonen. Thuis als het kan en elders waar het moet. De financiering is nog een heikel punt. CZ heeft een deel financiering toegezegd, met VGZ worden gesprekken gevoerd.

Er zijn acht speerpunten bepaald op basis van de grootste knelpunten in de reis van de cliënt. Dat varieert van heel praktische punten, zoals een placemat met het (in)formeel netwerk en afname registratielast tot een ‘white label’ loket/portaal voor alle vragen over zorg en welzijn, en acute overbruggingshulp en tijdelijke bedden. Rond elk speerpunt is een project gevormd, met een projectleider. Professionals en cliënt(vertegenwoordigers) zijn betrokken. Daarboven functioneert een programmadirecteur. Verantwoording wordt afgelegd aan het al bestaande bestuurlijk overleg. De Vries: “We houden de projecten klein, zodat we meters kunnen maken. Gaandeweg werken we aan verbetering. Binnen een jaar moeten we resultaten opleveren.”

Vier pijlers

Het programma kent vier pijlers: patiëntgedreven (patiënt en mantelzorger worden erbij betrokken), pragmatisch doen met korte lijnen, professional proof (oplossingen moeten het werk gemakkelijker en efficiënter maken) en de positieve flow koesteren.

Auteur: Corina de Feijter

Download hier het artikel.