Terwijl landelijk het aantal amputaties bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) tussen 2014 en 2017is gestegen met 51,3%, was dat in Zuidoost-Brabant slechts 1,3%. Het is een van de opmerkelijke uitkomsten van het verbeterproject Voetzorg binnen het zorgprogramma diabetes type 2 in Zuidoost-Brabant. 50 tot 80% van de amputaties bij patiënten met diabetes […]

Betere diabeteszorg, minder amputaties

Terwijl landelijk het aantal amputaties bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) tussen 2014 en 2017is gestegen met 51,3%, was dat in Zuidoost-Brabant slechts 1,3%. Het is een van de opmerkelijke uitkomsten van het verbeterproject Voetzorg binnen het zorgprogramma diabetes type 2 in Zuidoost-Brabant.

50 tot 80% van de amputaties bij patiënten met diabetes mellitus type 1 en 2 is te voorkomen met goede voetzorg. Die reductie kun je in twee, drie jaar bereiken, vertelt Jaap Kroon, kaderhuisarts Diabetes bij de zorggroep Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB). In Zuidoost-Brabant hebben ze een vliegende start gemaakt met deze daling.

In 2015 zijn de zorgverleners in de regio, op initiatief van PoZoB, begonnen met een verbeterproject Voetzorg binnen het zorgprogramma diabetes type 2. Het doel: een betere samenwerking rond de zorgverlening voor diabetespatiënten met een voetulcus, een van de mogelijke complicaties van diabetes.  Zo’n ulcus, een wond aan de voet, kan ontstaan doordat bij diabetespatiënten het gevoel is verminderd en ze veelal ook een slechte doorbloeding hebben, legt Kroon uit.

Daling zorgkosten

“Dat kan leiden tot wondvorming, ontstekingen of zelfs amputatie van een teen of deel van de voet. Doel van ons project was betere samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuiszorg, om zo tot minder amputaties te komen. Niet alleen de patiënt is daarbij bij gebaat. Die levert veel kwaliteit van leven in door een voetulcus of amputatie. Het draagt ook bij aan daling van de zorgkosten. Die kunnen per diabetespatiënt met een voetulcus of amputatie oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar. Denk aan kosten voor wondverzorging, protheses, revalidatiezorg, maar ook kosten door verlies aan arbeidscapaciteit.”

Tijdig verwijzen

Vanuit PoZoB werd een regionale begeleidingscommissie in het leven geroepen, met daarin huisartsen, podotherapeuten en medisch specialisten. Kroon : “We hebben samen een regio-breed plan van aanpak opgesteld, een zogenoemde regionaal transmurale afspraak (RTA). Daarmee konden we goed analyseren hoe we de preventieve voetzorg konden verbeteren.”

Meer tijdige verwijzingen door de huisarts was een doelstelling. Kroon: “Dat is gelukt. Voor aanvang werd slechts de helft van alle patiënten tijdig en volgens de richtlijn verwezen naar de voetenteams in de ziekenhuizen. Eind 2018, drie jaar later, was dat 80%.”

Auteur: Michel van Dijk

Download hier het hele artikel