Gezondheidsbewuste professionals, gezondheidsbewuste inwoners

Twee vliegen in één klap: zorgprofessionals met een gezondere leefstijl én zorgprofessionals die daardoor beter in staat zijn patiënten aan te zetten tot beweging en zelfmanagement. Dat is het resultaat van het project ‘Gezond Werken’ bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra in Utrecht. “Dankzij de stappenteller kwam ik erachter dat ik onvoldoende bewoog tijdens werkdagen. Sindsdien […]

Twee vliegen in één klap: zorgprofessionals met een gezondere leefstijl én zorgprofessionals die daardoor beter in staat zijn patiënten aan te zetten tot beweging en zelfmanagement. Dat is het resultaat van het project ‘Gezond Werken’ bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra in Utrecht.

“Dankzij de stappenteller kwam ik erachter dat ik onvoldoende bewoog tijdens werkdagen. Sindsdien fiets ik elke dag naar het werk: een half uur heen en een half uur terug. Inmiddels is het een routine.”

Dat vertelt Karolien van den Brekel-Dijkstra, nota bene zélf initiatiefnemer van het project dat haar dit nuttige inzicht opleverde: ‘Gezond Werken’ bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG). Zij is er huisarts en intern consulent preventie/gezonde wijk. Samen met twee collega’s – fysiotherapeut Suze Toonders en hoofd academische werkplaats fysiotherapie Martijn Pisters – bracht Van den Brekel-Dijkstra de resultaten in kaart.

Waarom is ‘Gezond Werken’ opgezet?

Van den Brekel-Dijkstra: “In eerste instantie was het onderdeel van een gezamenlijk sportimpuls-project met de gemeentelijke sportorganisatie ‘SportUtrecht’ om beweging en vitaliteit binnen organisaties te stimuleren. Tegelijkertijd is er binnen LRJG een ontwikkeling waarin we meer gezondheidsgericht werken. Wij willen graag dat de professionals in onze gezondheidscentra met de patiënt het gesprek kunnen aangaan over een gezonde leefstijl en zelfmanagement. Ons uitgangspunt bij ‘Gezond werken’ was: practice what you preach. Zorgprofessionals die zich bewust zijn van hun eigen gezondheid, zullen eerder in staat zijn hierover een goed gesprek te voeren met degene die tegenover hen zit.”

Wat is de kern van ‘Gezond Werken’?

Suze Toonders: “Zorgprofessionals hebben de kans laagdrempelig inzicht te krijgen in hun leefstijl. Na drie maanden wordt het resultaat van de interventie nagegaan aan de hand van een vragenlijst en, steekproefsgewijs, vijftien interviews.”

Welke resultaten heeft ‘Gezond Werken’ opgeleverd?

Toonders: “Bij 60% van de geïnterviewde deelnemers steeg het gemiddeld aantal stappen. De helft van de interviewrespondenten gaf aan dat hun leefstijl op het gebied van gezond gedrag en beweging is veranderd door de deelname. Vóór het project dachten ruim negen van de tien collega’s voldoende te bewegen. Na het eerste gebruik van de stappenteller bleken dit er in werkelijkheid maar zes op de tien te zijn. Dit bewustzijn geeft inzicht in hoe dit principe waarschijnlijk ook zal gelden voor anderen, zoals patiënten. Zorgprofessionals vinden het belangrijk – gemiddeld 7,8 op een schaal van 0-10, om leefstijlfactoren in relatie met gezondheid ter sprake te brengen bij patiënten.”

Auteur: Gerben Stolk

Download hier het hele artikel