Regionalisering gaat individuele huisarts ontzorgen

De Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en InEen hebben een gedeelde visie op het belang van regionalisering in de eerstelijnsgezondheidszorg en de rol van de huisarts hierin. De drie directeuren hebben tijdens een gezamenlijke studiereis al mooie voorbeelden gezien, maar zeggen ook dat er nog veel moet gebeuren. In discussies over de eerstelijnszorg […]

De Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en InEen hebben een gedeelde visie op het belang van regionalisering in de eerstelijnsgezondheidszorg en de rol van de huisarts hierin. De drie directeuren hebben tijdens een gezamenlijke studiereis al mooie voorbeelden gezien, maar zeggen ook dat er nog veel moet gebeuren.

In discussies over de eerstelijnszorg is regionalisering een buzzword. Waarom is het juist nú zo actueel? InEen-directeur Anoeska Mosterdijk: “De ontwikkelingen in de zorg – denk aan vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en ouderen en de arbeidsmarktproblematiek – vragen om meer samenwerking op regionaal niveau. Dat is de kern van het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022. De eerste lijn kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de juiste zorg op de juiste plek.”

NHG-directeur Rob Dijkstra: “Als praktijkhouder ben je ook ICT’er en HR-manager. Het wordt onmogelijk om alle taken die met praktijkvoering samenhangen, op individuele basis te blijven doen als je ook nog aan de patiëntenzorg wilt toekomen.”

LHV-directeur Paul van Rooij: “Daar komt nog iets anders bij. De zorg is ingewikkeld en huisartsen hebben het enorm druk gekregen. Als je daarin verandering wilt brengen, moet je niet blijven doen wat je altijd al deed. Dan moet je juist als zorgaanbieders beter gaan samenwerken en ondersteuning zoeken op die onderdelen waarop dat mogelijk is.”

Rol huisarts

Tot samenwerking komen, betekent dat er iemand moet zijn die het voortouw neemt om partijen bij elkaar te brengen. Mosterdijk: “Wij zijn blij te zien dat in verschillende regio’s de huisartsen hiertoe het voortouw nemen en vanuit een gezamenlijke visie samenwerking vormgeven. Met elkaar én met belangrijke stakeholders in de omgeving. De huisarts heeft te maken met een groot speelveld. Hij of zij werkt samen met de aanbieders in de wijkverpleging en het sociaal domein en hij verwijst naar het ziekenhuis en de ggz.”

Versnipperd landschap

Ze vervolgt: “Er is nu een te versnipperd eerstelijnslandschap, waardoor grote organisaties in de regio – zoals gemeenten, ziekenhuizen en wijkverpleging – niet goed weten hoe ze met de huisartsen in contact moeten komen en tot afspraken kunnen komen. Met een sterke regionale organisatie komt daar verandering in.”

Dijkstra: “En hoewel ook wij natuurlijk vaak horen dat huisartsen vinden dat er toch al zoveel op ze afkomt, zijn wij juist van mening dat regionalisering de individuele huisarts gaat ontzorgen. Ik hoef maar naar mijn vorige praktijk te kijken: voorheen twee huisartsen en drie fte ondersteuning, nu al twaalf mensen. Dan kun je niet meer huisarts én praktijkmanager zijn. De huisarts moet meer tijd aan patiëntenzorg kunnen besteden.”

Auteur: Frank van Wijck

Download hier het hele artikel