Community Abonneren
×

Behandeling huidtumor door physician assistant

Steeds vaker krijgt de huisarts vragen over mogelijk verdachte huidplekjes. Er is veel te zeggen voor meer diagnostiek en behandeling van huidafwijkingen in de eerste lijn. Door samenwerking met een physician assistant (PA) kan de extra werkdruk die dat oplevert, worden opgevangen, zegt het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn. “Ik denk dat we twee tot drie […]

Steeds vaker krijgt de huisarts vragen over mogelijk verdachte huidplekjes. Er is veel te zeggen voor meer diagnostiek en behandeling van huidafwijkingen in de eerste lijn. Door samenwerking met een physician assistant (PA) kan de extra werkdruk die dat oplevert, worden opgevangen, zegt het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste Lijn.

“Ik denk dat we twee tot drie mensen per dag zien met plekjes en vlekjes waar zij zich zorgen over maken”, zegt Daniëlle Haverkamp, PA in de huisartsenpraktijk van Jan Vingerhoets in Bergen op Zoom. Ongeveer de helft van de patiënten kan meteen worden gerustgesteld en de anderen krijgen een aanvullend onderzoek, in eerste instantie op de praktijk zelf.

Dermatoscoop
In september 2017 publiceerde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen. Deze standaard geeft onder andere een stappenplan om goed- en kwaadaardige huidafwijkingen te herkennen. Het streven is om de laagcomplexe vormen van huidkanker in de huisartsenpraktijk niet alleen te diagnosticeren, maar ook te behandelen en onder controle te houden.

Onder meer het gebruik van de dermatoscoop, waarmee diep in de huid kan worden gekeken, heeft de diagnostische mogelijkheden sterk vergroot. Het instrument maakt het mogelijk om verdachte en goedaardige huidafwijkingen van elkaar te onderscheiden. Dit voorkomt onnodige verwijzingen naar de tweede lijn en onnodige excisies. Behalve een besparing van kosten, betekent dit dat de dermatoloog zich kan richten op de complexe aandoeningen die de expertise van een dermatoloog vragen.

Zelf behandelen
In Bergen op Zoom maakt zowel Vingerhoets als Haverkamp in de consulten gebruik van de dermatoscoop; beiden volgden daarvoor ook de benodigde aanvullende scholing. Direct vanuit het instrument kunnen zij als dat nodig is beelden via tele-dermatologie doorzenden naar de dermatoloog in het ziekenhuis met wie zij veel samenwerken.

Haverkamp: “Uiteindelijk verwijzen we ongeveer eens per maand iemand, al dan niet in overleg met de dermatoloog. In alle andere gevallen kunnen we de mensen geruststellen of behandelen we de aandoening zelf.”

Haverkamp volgde haar opleiding op de afdeling Chirurgie in het Radboudumc en is geschoold in het doen van kleine chirurgische ingrepen, een expertise die ook de behandeling van verdachte (premaligne) huidafwijkingen mogelijk maakt. Vingerhoets stelt vast dat meer patiënten met chirurgische huidproblemen hierdoor in de praktijk kunnen blijven. “Zonder die extra expertise zou ik vaker verwijzen.”

Auteur: Karen Voors
Foto: Erik Kottier

Artikel in samenwerking met stichting KOH, kennispartner van De Eerstelijns.

Download hier het hele artikel.