Een ingewikkelde patiëntengroep, hoge werkdruk en weinig samenwerking in de wijk. Tilburg-Noord was voor huisartsen niet bepaald aantrekkelijk. Sinds de invoering van wijkmanagement is dat veranderd. Patiënt en huisarts varen er wel bij en iedereen is enthousiast. Wijkgericht werken heeft zich hier bewezen.  Het kriebelde bij arts Maatschappij & Gezondheid (M&G) Frans van Muilwijk. Al […]

Tilburg-Noord vaart wel bij wijkgericht werken

Een ingewikkelde patiëntengroep, hoge werkdruk en weinig samenwerking in de wijk. Tilburg-Noord was voor huisartsen niet bepaald aantrekkelijk. Sinds de invoering van wijkmanagement is dat veranderd. Patiënt en huisarts varen er wel bij en iedereen is enthousiast. Wijkgericht werken heeft zich hier bewezen. 

Het kriebelde bij arts Maatschappij & Gezondheid (M&G) Frans van Muilwijk. Al heel wat jaren was hij als directeur van Gezondheidscentrum Reeshof succesvol bezig met het samenbrengen van zorg en welzijn in ‘zijn’ wijk Reeshof, aan de westkant van de stad. Met dank aan de GEZ-financiering. “Andere wijken in Tilburg kregen die gelden niet, omdat ze geen gezondheidscentrum hebben. Heel raar, want vooral in sociaal zwakke wijken kan de methodiek van wijkmanagement veel betekenen. Ik wilde dat graag ergens uitproberen.”

Niet medicaliseren
Vier huisartsenpraktijken in Tilburg-Noord durfden het aan en gingen in 2017 van start met het project ‘wijkgericht werken’. Een tweejarige subsidie van Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN) maakte de aanstelling van projectleider Ellen Struijcken mogelijk. Een projectgroep met een afvaardiging van de huisartsen ging de uitvoering ondersteunen. De centrale aansturing was in handen van een stuurgroep.

Een van de leden is Theo Bisschops, directeur van zorggroep RCH Midden-Brabant. “Een belangrijk doel van het project was meer verbinding maken met andere zorgverleners in de wijk. En met het sociaal domein, want waar mogelijk willen we niet medicaliseren. Daar heb je netwerken voor nodig en iemand die overzicht heeft en wijkgerichte acties in gang kan zetten. Ellen heeft dat geweldig gedaan, met Frans als ‘oliemannetje’ op de achtergrond.”

Juiste zorg voor juiste patiënt
Huisarts Carine Huizenga knikt. “Wij worstelden met kwetsbare patiënten die continu terugkwamen op het spreekuur of over wie we zorgelijke signalen kregen van de thuiszorg, de politie of het consultatiebureau. Ellen heeft eerst een goede inventarisatie gemaakt van de knelpunten en met ons besproken waar we aan wilden werken. Daarna zijn doelen opgesteld. Na ruim twee jaar is de samenhang tussen zowel de huisartsenparktijken onderling als met partners in de wijk sterk toegenomen. We kennen elkaar, werken nauwer samen, kunnen elkaar makkelijker vinden. Daardoor lukt het veel beter om de juiste zorg voor de juiste patiënt te organiseren.”

Auteur José van der Waerden

Download hier het hele artikel.