Alle acute zorgvragen naar één regionaal loket

Een regionaal loket dat alle acute zorgvragen ontvangt en beoordeelt en daarna de best passende zorgverlening inzet. Het zorgcoördinatiecentrum leidt tot de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste locatie. InEen en Ambulancezorg Nederland (AZN) ambiëren de start van minstens drie pilots volgend jaar.  Gezamenlijk optrekken om de druk […]

Een regionaal loket dat alle acute zorgvragen ontvangt en beoordeelt en daarna de best passende zorgverlening inzet. Het zorgcoördinatiecentrum leidt tot de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste locatie. InEen en Ambulancezorg Nederland (AZN) ambiëren de start van minstens drie pilots volgend jaar. 

Gezamenlijk optrekken om de druk in de acute-zorgketen te verminderen. Dat is een van de belangrijke doelen van het initiatief, vertelt AZN-directeur Koos Reumer.

Wat is een zorgcoördinatiecentrum?
“Het concept zorgcoördinatie is niet nieuw, het komt al elders in de zorg voor. Evenmin speelt het in op exclusieve problematiek van ambulancevoorzieningen. Zorgcoördinatie kan juist een antwoord zijn op ontwikkelingen die breed worden gevoeld in de acute zorgketen. Het is iets wat we in gezamenlijkheid zouden moeten vormgeven. In eerste instantie met huisartsenposten, thuiszorgorganisaties en de acute ggz. Maar later ook met de verloskundige zorg en ziekenhuizen.

Zorgcoördinatie is het 24/7 gezamenlijk organiseren en coördineren van alle acute zorgvragen op regionale schaal. Hierdoor ontstaat inzicht en samenhang. Het gaat hierbij om alle activiteiten die zijn gericht op het regisseren, afstemmen en bewaken van de organisatie en de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag.”

Wat is het voordeel voor patiënten en zorgverleners?
“De patiënt kan terecht bij één loket waarachter de acute zorgverleners probleemloos samenwerken. Het gemeenschappelijke doel van de betrokken zorgorganisaties is dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip, op de juiste plek ontvangt. Pluspunt voor zorgverleners is dat zij meer worden ontzorgd. Zij zoeken contact met het centrale punt waar altijd actuele informatie beschikbaar is, over bijvoorbeeld capaciteit van ziekenhuisbedden en medisch specialistische zorg. Niet langer hoeven vele telefoongesprekken te worden gewijd aan de vervolgzorg.”

Welke stappen moeten worden gezet op weg naar de beoogde pilots in 2020?
“Er is actie nodig op landelijk en regionaal niveau. Wat betreft de regio’s: AZN stimuleert Regionale Ambulancevoorzieningen om dit jaar in gesprek te gaan met HAP’s. En InEen wijst HAP’s op de mogelijkheden. Samen zouden partijen moeten nadenken over centrale triage en concentratie van vervolgzorg. Het heeft de voorkeur dat ook acute ggz en wijkverpleging betrokken worden. Op dit moment worden al gesprekken gevoerd in een aantal regio’s.”

Auteur: Gerben Stolk

Download hier het hele artikel.