Krachtige basiszorg nu in alle vier de grote steden

De integrale aanpak van Krachtige basiszorg wérkt. Het leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarom gaan tien huisartsenpraktijken met hun partners deze wijze van samenwerken ook invoeren in achterstandswijken van de vier grote steden, met steun van de Achterstandsfondsen, CZ en Zilveren Kruis. Het eerstelijnssamenwerkingsverband Overvecht Gezond en de Buurtteamorganisatie […]

Verder lezen? Hier kunt u inloggen.

De integrale aanpak van Krachtige basiszorg wérkt. Het leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarom gaan tien huisartsenpraktijken met hun partners deze wijze van samenwerken ook invoeren in achterstandswijken van de vier grote steden, met steun van de Achterstandsfondsen, CZ en Zilveren Kruis.

Het eerstelijnssamenwerkingsverband Overvecht Gezond en de Buurtteamorganisatie Sociaal hebben Krachtige basiszorg ontwikkeld en geïmplementeerd in de Utrechtse wijk Overvecht. Het is een andere manier van kijken naar patiënten en ook de zorg anders organiseren.
Professionals krijgen met hulp van het 4D-model zicht op klachten en bespreken deze met hun patiënten. Dit model gaat uit van vier domeinen: lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk, en hun onderlinge relatie. Het legt een relatie met hoe iemand zich voelt.

Samen met sociale domein
Francine Francke is directeur van Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) en lid van de initiatiefgroep van Krachtige basiszorg in de G4, een samenwerkingsverband van alle deelnemende locaties. “Krachtige basiszorg is het sterke antwoord op de complexe problemen op meerdere terreinen die patiënten in achterstandswijken hebben”, zegt zij. “Deze problemen vereisen een integrale aanpak. Vooral de samenwerking met het sociaal domein is van belang.”

Voordelen
Francke legt uit: “Zorgverleners krijgen meer tijd voor hun patiënt, zodat ze goed in kaart kunnen brengen wat er aan de hand is. Als dat nodig is, kan een warme overdracht plaatsvinden naar het welzijn of de ggz. Voor zorgverleners betekent dit dat ze meer grip op de problemen krijgen, het gevoel hebben dat ze echt goede hulp kunnen bieden en samen verantwoordelijkheid nemen. Dat verlicht hun werklast en vergroot hun werkplezier. En patiënten worden er beter van. Onderzoek wijst uit dat ze ook tevredener zijn.”

Huisartsen hebben de extra tijd per patiënt echt nodig, benadrukt Francke. “Ook het opbouwen en onderhouden van goede contacten met het sociaal domein vergt tijd, zodat warme verwijzingen en afstemming soepel verlopen. Het is ook belangrijk dat huisartsen kunnen overleggen met het sociaal domein, om bijvoorbeeld te bespreken wat nodig is in de wijk.”

Landelijke oplossing financiering
De uitbreiding van Krachtige basiszorg gaat gepaard met de komst van een platform om ervaringen te delen. Verder wordt gezocht naar structurele financiering.

Auteur: Corina de Feijter

Download hier het hele artikel