Community Abonneren
×

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg

De patiënt moet de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dat is de kern van de bestuurlijke afspraken voor de paramedische zorg die vorige week zijn gemaakt door de overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische beroepsgroepen.

De afspraken vloeien voort uit de eerder gesloten hoofdlijnakkoorden. Voor de uitvoering ervan is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gelden worden besteed tot eind 2022.

In een persbericht stelt PPN dat partijen zich met de afspraken inzetten voor verdere verbetering van de kwaliteit, versterking van de organisatiegraad en terugdringing van administratieve lasten. Een citaat: “Er wordt een gezamenlijk kostenonderzoek uitgevoerd. Een ander aandachtspunt is verbetering van de informatie voor patiënten over beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de zorg en de ervaringen van andere patiënten. Een belangrijk aspect is ook het samen beslissen door patiënt en zorgverlener over de best passende zorg.”

Theo van der Bom is voorzitter van PPN en directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland. Hij zegt: “Met dit akkoord zetten de PPN-partijen, samen met de andere ondertekenaars, een belangrijke stap om Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) vorm te geven. Zonder paramedische zorg kan JZOJP niet slagen. Met dit akkoord wordt ook gekeken naar de juiste voorwaarden om paramedici in staat te stellen hun belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren.”

Bij de ondertekening zei minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport over het werk van paramedici: “De paramedische zorgsector speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte en, als je klachten hebt, bij de behandeling daarvan. Uitgangspunt is: zorgen dat mensen kunnen functioneren in het dagelijks leven. Door gevolgen van ziekte te beperken en als het kan te verbeteren. Vaak zit er wel een diëtist, fysiotherapeut of logopedist in de buurt, dicht bij huis en laagdrempelig, die hier een bijdrage aan kan leveren”.

Lees hier meer over dit onderwerp.